Počet ukrajinských dětí ve školách se mění každý den

04. 10. 202205:27
Počet ukrajinských dětí ve školách se mění každý den
foto: Markéta Šálková, PrahaIn.cz/Základní škola na nám. Jiřího z Lobkovic, ilustrační foto

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo aktuální počty dětí ukrajinských uprchlíků v mateřských školkách, základních a středních školách k 19. září letošního roku. Další aktualizaci s upřesněnými údaji plánuje zveřejnit v polovině listopadu. Vzhledem k odjezdům ukrajinských rodin z České republiky, jež ale nejsou nikde evidovány, přesný počet ukrajinských dětí navštěvujících školská zařízení nebude zřejmě znám nikdy. Redakce PrahaIn.cz zjišťovala, jak může prakticky probíhat činnost s spojená s evidencí a co ji ovlivňuje.

tiskové zprávě MŠMT se uvádí, že nejčastějším důvodem k přerušení docházky je možný návrat na Ukrajinu a uvádí, že asi deset tisíc dětí již přerušilo docházku a pravděpodobně odjelo se svým dospělým doprovodem.

Povinnost informovat školu

Podle speciálního zákona Lex Ukrajina by měl rodič o ukončení docházky školu informovat, a to písemně, mailem či osobně. Pokud tak neučiní, je podle zákona stanoven jednotný postup pro vyřazení dítěte nebo žáka z evidence. V případě, že se cizinec plnící povinnou školní docházku neúčastní vyučování v základní nebo střední škole, případně povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole, nepřetržitě po dobu nejméně patnáct dnů a následně nedoloží důvody své nepřítomnosti ani po písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince, tak po uplynutí další patnáctidenní lhůty přestává být žákem školy.

Redakci PrahaIN.cz potvrdila oslovená ředitelka základní školy v Praze 10, že se takto postupuje a ne vždy se podaří zákonného zástupce v uvedené lhůtě sehnat, případně se ozve, že je v zahraničí.

Celorepubliková a pražská čísla

Podle uváděných čísel MŠMT v celé ČR navštěvovalo mateřské školy do letošního června celkem 5 164 dětí, základní školy 32 541 žáků a celkem 1 675 studentů navštěvovalo středoškolská zařízení. Ve školním roce 2022/2023 bylo přijato do předškolních a školských zařízení 5 275 dětí, 19 566 žáků a 3 095 studentů.

Podle informací MŠMT do pražských mateřských škol chodilo v uplynulém školním roce do konce června 756 dětí, 288 z nich již docházku ukončilo. V novém školním roce 2022/2023 bylo přijato 1 068 dětí.

Základní školy v Praze navštěvovalo uplynulý školní rok 5 504 žáků, docházku ukončilo 1 037 z nich. Aktuálně bylo v září do základních škol přijato 4 117 žáků, jejich rozložení v jednotlivých ročnících se symetricky pohybuje kolem 300 až 400 žáků v ročníku.

Na střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy v regionu Praha docházelo v minulém školním roce celkem 351 studentů, z toho 24 svou docházku přerušilo. V novém školním roce bylo do všech uvedených typů středních škol přijato 518 studentů.

Podle platných českých zákonů, které se vztahují i na občany Ukrajiny, musí všechny děti, jimž bylo šest a více let, do 31. srpna 2022 zahájit povinnou školní docházku nejpozději po devadesáti dnech od získání povolení k pobytu. Pro pětileté děti pak platí povinný předškolní rok v mateřské škole.

Zdroj: MŠMT

Volné kapacity

Ve zveřejněné tiskové zprávě MŠMT je dále uvedena kategorie volné kapacity, což, jak redakci PrahaIN.cz potvrdilo tiskové oddělení zmíněného ministerstva, je počet míst, které školy stále ještě mají nebo nabízí pro umístění dětí a žáků z Ukrajiny. V případě základních škol je struktura těchto počtů dělena podle jednotlivých ročníků, neboť volná místa jsou často ve třídě konkrétního ročníku, a nikoli obecně. Platí, že pokud má škola kapacitu pro umístění jednoho žáka do konkrétního ročníku, tak ho nemůže přijmout jinam, než do třídy tohoto ročníku.

Podle uvedených čísel z ministerstva zůstávají v Praze volné kapacity pro ukrajinské žáky v řádu nižších stovek na základních školách ve všech ročnících.

Jedná se o čísla za celou Prahu, ale již jednou zmíněná ředitelka základní školy Eden v Praze 10 oslovená redakcí PrahaIN.cz uvedla, že v případě jejich školy nemají místo pro čtyři žáky.

Dále sdělila, že díky sdíleným údajům ze všech základních škol, které připravil odbor školství na radnici desáté městské části, se v Praze 10 aktuálně nedostává místo pro padesát dva žáků z Ukrajiny, kteří zatím zůstávají v adaptační skupině. Zmíněné údaje se časově vztahují ke středě 21. září.

Na stejné téma uvedla pro redakci PrahaIN.cz vedoucí odboru školství v Praze 4 k počtu volných kapacit, že čtvrtá městská část a MČ Kunratice mají aktuálně umístěné všechny ukrajinské děti v základních školách, jejich zákonní zástupci požádali dosud o zápis. Uvedla, že tyto žádosti chodí průběžně stále a podle informací z webu Ministerstva vnitra, by se z Prahy 4 měla zapsat ještě zhruba tisícovka dětí, kteří jsou zde hlášeni k pobytu. Kde jsou, ale netuší, možná sedí doma.

Srovnání s údaji ze Všeobecné zdravotní pojišťovny

V rámci udělení dočasné ochrany v České republice mají uprchlíci z Ukrajiny nárok na bezplatné zdravotní pojištění. Aktuálně se po uplynutí 150 dnů této ochrany mění podmínky evidence u zdravotní pojišťovny, především pro občany ve věku 18 až 65 let, kteří již nejsou automaticky zařazováni mezi pojištěnce, za něž platí pojištění stát.

Na dotaz redakce PrahaIN.cz ohledně počtů ukrajinských uprchlíků registrovaných ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP), uvedla tisková mluvčí Viktorie Plívová, že k 21. zaří mají zaregistrováno cca 348 tisíc pojištěnců z Ukrajiny, kteří do ČR přišli v souvislosti s válečným konfliktem. Toto číslo představuje 80 až 90procentní podíl pojištěných ukrajinských uprchlíků udávaných statistikou Ministerstva vnitra, neboť uprchlíci mohou být pojištěni u libovolné zdravotní pojišťovny.

VZP udává, že podle údajů z letošního června 12 procent z pojištěných Ukrajinců je ve věku do 6 let a 20 procent ve věku v od 7 do 15 let, což by odpovídalo počtu necelých 70 tisíc žáků a že nic nenasvědčuje tomu, že uvedený procentuální poměr by se aktuálně měl nějak významně měnit.

Dospělých žen je pojištěno u VZP asi 160 tisíc, což představuje podíl ve výši 46 procent a mužů nad 18 let zhruba je 66 tisíc, což činí 19 procent.

Po srovnání dat z MŠMT, které udávají počet ukrajinských školáků na cca 52 000, s údaji poskytnutými VZP, se objeví rozdíl necelých 20 tisíc dětí v kategorii 7 až 15 let. Vzhledem ke skutečnosti, že po získání dočasné ochrany, mohou Ukrajinci cestovat volně po schengenském prostoru, mohou být i v jiných evropských zemích. Žádná statistika jejich pohybu po Evropě se nevede.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných