Pokračuje měření hluku v okolí Ledáren v Braníku

02. 08. 202213:22
Pokračuje měření hluku v okolí Ledáren v Braníku
foto: archiv pořadatele/Koncert skupoiny Mirai v areálu ledáren v Braníku.

Výsledky monitoringu hluku probíhajícího v průběhu měsíce června potvrzují, že se hlasitost koncertů v branických Ledárnách pohybuje v rozmezí od 77 do 80 decibelů. Měření bude dále pokračovat na obou vltavských březích až do konce listopadu.

Jak je uvedeno na webových stránkách městské části Praha 4, v měsíci červnu probíhalo měření na pěti místech.

Referenční místo pro měření bylo umístěno zhruba 40 metrů od koncertního podia v Ledařské ulici, další měřící místa se nacházela v ulicích Pikovická, Nad Strouhou a Mezivrší, poslední místo bylo na protějším břehu v ulici Barrandovská.

V měsíci červnu proběhlo v Ledárnách celkem dvanáct koncertů. V době konání koncertů byly hodnoty měření v Ledařské ulici v průměru o 13 decibelů vyšší, v Pikovické ulici vyšší o 3 decibely.

Průměrná denní hluková zátěž se v neprospěch dnů s konáním koncertu oproti dnům bez hudební produkce zvýšila v ulici Ledařská o zhruba 10 decibelů. V ulici Pikovická byl rozdíl velmi malý a na dalších měřících místech ukazovaly výsledky měření ve dnech bez koncertů průměrné vyšší decibelové hodnoty.

V pondělí 25. července proběhla schůzka na Magistrátu hlavního města Prahy, kde bylo dohodnuto, že se měřicí síť ještě zahustí, aby poskytla ucelenější obraz o hlukové situaci podél celého pravého vltavského břehu.

Hlasitost zvuku

Jedná se o subjektivní lidský vjem reagující na hladinu intenzity zvuku. Určuje se porovnáváním zkoumaného zvuku s referenčním tónem výšky 1000 Hz.

Práh slyšení je stanoven na hodnotu 0 db.

Šepot má hodnotu 10 db.

Hlasitý hovor má hodnotu 50 db.

Pouliční hluk při silném provozu činí 80 db.

Práh bolesti je stanoven na hodnotu 120 db.

Proudový motor při startu má hodnotu 130 db.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných