Posíláte dítě na tábor? Tohle byste měli vědět

10. 07. 202216:39
Posíláte dítě na tábor? Tohle byste měli vědět
foto: Barbora Novotná, PrahaIN.cz/Dětský sportovní tábor, ilustrační foto

Již tradičně každé léto posíláme své ratolesti na letní tábory. Víme však, kdo za ně má v tu chvíli odpovědnost? Co se stane, když dojde k poškození cizích věcí či podání alkoholu?

Kdo je za děti na táboře odpovědný? 

Jak uvádí v tiskové zprávě dTest, na táborech jsou za děti v první řadě zodpovědní vedoucí nebo zdravotníci. Celková odpovědnost pak leží na hlavním vedoucím tábora, či na bedrech hlavního organizátora. Často se však na táborech stává, že jako vedoucí jezdí děti mladší 15 let. Ti mohou pomáhat ostatním vedoucím, ale pokud je na ně ze strany vedoucího přenesena odpovědnost a některému dítěti se něco stane, může za vzniklý problém starší vedoucí, jelikož zanedbal své povinnosti. Při vyšetřování různých pochybení nezřídka dochází ke kolektivní odpovědnosti a vině. 

Co se stane, když vaše dítě rozbije věc jiného dítěte? 

Pokud je dítě starší 13 let a uvědomuje si svůj čin, nese odpovědnost samo a musí vzniklou škodu uhradit. Pokud je však dítě mladší 13 let, danou odpovědnost má vedoucí, který zanedbal dohled, a tudíž musí vzniklou škodu uhradit on. Pokud se prokáže, že k zanedbání dohledu nedošlo, musí škodu uhradit rodič příslušného dítěte.

Kdo je odpovědný za zranění dítěte?

Každý vedoucí na táboře je povinen postupovat tak, aby předcházel jakékoliv újmě způsobené na dítěti či majetku. Při nevhodně zvolené hře zodpovídá za vzniklou újmu vedoucí. Pokud však dítě neuposlechne jeho pokynu, nese svou část viny také. Poté záleží na zhodnocení uplynulé situace. 

Jaké typy krádeží se mohou přihodit?

Pokud vedoucí odcizí některému z dětí věc v hodnotě více než 10 tisíc korun, jedná se o úmyslný trestný čin krádeže a vedoucí bude za tento počin souzen. Pokud okrade dítě jiné dítě, a to které kradlo nedovršilo ještě 15 let, vzniklou situaci mohou řešit pouze rodiče mezi sebou.

Většina táborů má v instrukcích napsáno, že by si s sebou děti neměly vozit cennosti a mobilní zařízení. To se ale ve velké většině nedodržuje, většinou i z bezpečnostního hlediska, kdy rodiče chtějí být v kontaktu se svým potomkem. 

Co alkohol a sociální sítě?

Samozřejmě, že jakékoliv podání nebo prodání alkoholu dítěti je trestný čin. Ovšem vedoucí by si měli dát pozor i na trestný čin ohrožování výchovy dítěte. To spočívá především v jeho ovlivňování chovat se nemravně nebo zahálčivě. Do toho obvinění spadá i nabádání k pití alkoholu, chození za školu nebo ponoukání ke krádežím. Vedoucí by si měl dát i pozor na svou prezentaci na sociálních sítích, především v případě, když má svůj profil veřejný nebo pokud má některé z dětí ve svých přátelích. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných