Potvrzeno, Praha 6 proti výstavbě na Džbánu

01. 03. 202219:32
Potvrzeno, Praha 6 proti výstavbě na Džbánu
foto: Vizualizace MHMP/Aktuálně zamítnutá změna územního plánu pro výstavbu zeleně naznačených bytových domů.

Praha 6 definitivně odmítla výstavbu v okolí koupaliště Džbán. Po předchozí deklaraci radních, stvrdilo negativní postoj ke změně územního plánu, která by výstavbu umožnila, i zastupitelstvo Prahy 6. Radnice teď bude spolu s hlavním městem hledat cesty, jak získat předmětné pozemky. Majitel naproti tomu chystá projekt, který chce městu nabídnout.

Zastupitelstvo Prahy 6 potvrdilo nesouhlasné stanovisko ke změně územního plánu, která by společnosti Molepo umožnila bytovou výstavbu poblíž koupaliště Džbán. Jakkoliv jde jen o formální stvrzení dřívějšího usnesení zdejších radních. Změnu ostatně zamítlo již dříve v zastupitelstvu i hlavní město Praha, které má výhradní pravomoc o změně územního plánu rozhodnout.

Lokalita celopražského významu

Podle usnesení zastupitelstva, které má redakce PrahaIN.cz k dispozici, představuje okolí vodní nádrže Džbán „cennou lokalitu celopražského významu s přírodní a rekreační funkcí“. Změnu územního plánu v okolí Džbánu požadovala společnost Molepo, která vlastní a provozuje místní koupaliště.

Politická shoda

„Molepo bohužel přišlo s neférovými podmínkami – jednostranně ohlásilo, že koupaliště uzavře pro veřejnost a jeho znovuotevření podmínilo změnou územního plánu a bytovou zástavbou, která by však nenávratně změnila charakter této úžasné lokality. Takový postup je pro Prahu 6 nepřijatelný,“ přiblížil pro PrahaIN.cz místostarosta Prahy 6, Jakub Stárek (ODS), který má na starosti územní rozvoj městské části. Podle jeho slov panuje v zastupitelstvu Prahy 6 na tomto postupu „široká shoda napříč politickým spektrem“.

Zastupitelé Prahy 6 na pondělním jednání. Foto: MČ Praha 6

Zastupitelé také prostřednictvím zmíněného usnesení vyzvali Radu hlavního města Prahy k obnovení jednání se všemi vlastníky pozemků v bezprostředním okolí vodní nádrže Džbán. „Pro Prahu 6 je prvořadé, aby areál odpovídajícím způsobem sloužil veřejnosti. Ve spolupráci s hlavním městem jsme proto připraveni jednat o směně a výkupu pozemků. Pokud bychom dostali pozemky kolem vodní nádrže pod vlastní kontrolu, můžeme pracovat na revitalizaci areálu. Rádi bychom ze Džbánu vybudovali sportovně-rekreační areál s rozšířenými funkcemi, kde vedle koupání budou další možnosti pro kvalitní trávení volného času,“ doplňuje Jakub Stárek.

 

V této souvislosti také Praha 6 žádá hlavní město o vypracování územní studie s regulačními výstupy. „Jde nám o to, aby bylo do budoucna jasné, co v té lokalitě může být a co ne,“ upřesnil pro PrahaIN.cz místostarosta.

Přes podobné cíle dohoda v nedohlednu

Podle dřívějších vyjádření společnosti Molepo pro PrahuIN.cz má ale firma podobné cíle. Ke komplexnímu řešení budoucnosti této lokality na hranici přírodního parku Šárka – Lysolaje, připravilo i participativní projekt nazvaný Náš Džbán. V jeho rámci se může veřejnost vyjádřit formou dotazníku k budoucí podobě a vybavenosti areálu koupaliště.

„Chceme k areálu přistoupit jako k součásti většího celku. K tak zásadní investici nemůžeme přistoupit jen tak. Musí se vytvořit robustní urbanistická studie a projekt, se kterým budou v souladu všechny zúčastněné strany,“ uvádí firma Molepo na stránkách koupaliště.

Areál je nebezpečný, říká firma

Znovu zde také opakuje, že plovárna bude letos uzavřena pro veřejnosti kvůli havarijnímu stavu areálu. „Stalo se tak po dlouhé odborné diskusi, za neprovozuschopný a nebezpečný ho označili i přizvaní experti na bezpečnost a provozy veřejných areálů,“ dodává.

V dalším bodu „otázek a odpovědí“ na webu se ale vrací k původnímu developerskému záměru. „Majitel chce spolu s komplexní revitalizaci areálu Džbán přinést obyvatelům také novou bytovou výstavbu a moderní občanskou vybavenost na pozemcích na Evropské třídě,“ uvádí Molepo.

Čekání na veřejnost

Zatímco hlavní město i radnice Prahy 6 trvá na získání pozemků formou odkoupení nebo výměnou za jiné pozemky, kde by firma mohla stavět, sama společnost Molepo chce na základě projektu Váš Džbán zpracovat konkrétní vizi areálu a okolí Džbánu, kterou předloží městské části a hlavnímu městu. V současné době je projekt ve fázi sběru podnětů od občanů. Jak dlouho tato fáze potrvá, firma neuvádí.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných