Povltavská promenáda bude zelenou ozdobou města. Vznikne v roce 2040

29. 01. 202319:29
Povltavská promenáda bude zelenou ozdobou města. Vznikne v roce 2040
foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz/Ani z vyhlídky na Černé skále se neschová Žižkovský televizní vysílač. Do budoucna zde vyroste Povltavská promenáda

V poslední době se čím dál tím častěji hovoří o projektu Povltavské promenády. Co si pod tím má občan Prahy představit? A kterých míst se bude téma Povltavské promenády týkat?

Jde o místo kolem ulice Povltavská, dnes tato lokalita nepřipomíná ani vzdáleně odpočinkový prostor. Nevzhledná ulice vedoucí kolem Vltavy pod strmými svahy Bílé a Černé skály je kvůli špatné dopravní situaci v této části města a nenavazujícím dopravním projektům jednou z nejzatíženějších a nejrušnějších pražských ulic.

Všechno by se mělo změnit v okamžiku, kdy dojde k zatrubnění této dopravní tepny do tunelového komplexu s pracovním názvem Blanka II. Ten povede od vyústění komplexu Blanka kolem mostu Barikádníků až do lokality Balabenky. S počátkem výstavby se počítá ještě v tomto desetiletí.

Po definitivním vyvedení automobilové dopravy z lokality pod zem vznikne sice úzký, ale zato velmi cenný pás, který se má stát v budoucnosti odpočinkovou lokalitou. Budoucí podobu omezují i požadavky ochranářů, kteří oblast považují za velmi cennou z hlediska botanického.

Zelený pás uprostřed města

Bez nutnosti křížit se nějakým způsobem se silnou automobilovou dopravou má tak pro pěší, pro cyklisty, ale třeba i pro in-line bruslaře, vzniknout nově propojení tří od sebe zatím oddělených odpočinkových lokalit. První z nich je takzvaná Trojská kotlina a zasahuje až k Trojskému zámečku a Zoo Praha, druhým budoucím středem Povltavské promenády je dnes využívaná, ale neupravená rekreační oblast kolem Rokytky v Hloubětíně a ve Vysočanech. A v neposlední řadě bude třetím důležitým uzlem plánovaný Rohanský park na břehu Vltavy v Karlíně.

Ukázka moderní soudobé architektury ve starém Libeňském přístavu. I ten se stane součástí Povltavské promenády

Ukázka moderní soudobé architektury ve starém Libeňském přístavu. I ten se stane součástí Povltavské promenády Foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) připravil pro obyvatele dotčené oblasti dotazníkový průzkum, ze kterého vyšlo najevo, jakou podobu nové Povltavské promenády by si v budoucnosti lidé přáli. Z těchto přání bude IPR vycházet v budoucím projektu, jehož realizace naváže hned na vznik další části městského tunelového systému.

„Rozhodně však nepočítejme s tím, že konečná podoba Povltavské promenády bude hotova ještě před rokem 2040,“ zní z pražského IPRu. „V tomto čase se stane příjemným a oblíbeným relaxačním prostorem s možností rychlých bezmotorových přesunů mezi částmi města po toku řeky Vltavy.“

Pojďme se na některé nejzajímavější části projektu, jak zveřejnila IPR, podívat podrobněji.

Úsek mezi koncem tunelového komplexu Blanka a lokalitou Pelc-Tyrolka

Po nezbytném zatrubnění, a to včetně nájezdů na most Barikádníků, by zde mohly vzniknout stavební parcely pro soukromou zástavbu. Každopádně by ale měla zůstat zachována odpočinková zóna. V projektu se počítá i s budoucí mnohem více reprezentativnější podobou zdejšího univerzitního kampusu.

Úsek mezi lokalitou Pelc-Tyrolka a železničním mostem

Vyřeší se tu napojení jednotlivých cyklistických stezek. Ty dostanou jednotný povrch. Na žádost dotazovaných se vybudují přístupy k řece Vltavě.

Löwitův mlýn v Libni byl dříve součástí hospodářského dvora Libeňského zámečku

Löwitův mlýn v Libni byl dříve součástí hospodářského dvora Libeňského zámečku  Foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz

Úsek mezi železničním mostem a křižovatkou Bulovka

V budoucnu zde vzniknou důstojná místa pro rybolov. Cyklistická stezka bude na povrchu dominantní, protože automobilová doprava bude svedena pod zem. Zkvalitní se i rybářská stezka po vlastním břehu řeky. Vzniknou však i lokality, kam bude člověk připuštěn jen minimálně, tato místa budou bezzásahovými lokalitami živé přírody. Břeh řeky spojí soustava mostků a lávek s jednotlivými přístavními kosami. Budoucnost by měla mít i podobu mola, pontonové restaurace, přistaviště lodí a šlapadel. Není vyloučen vznik takzvaných „horských kozích steziček“, které chodce navedou od řeky na vrch Bílé a Černé skály. Na Bílé Skále se nachází nemocnice Bulovka. Černá skála se nachází za zářezem vlastní ulice Bulovka. Z obou míst jsou nádherné výhledy na metropoli. Měly by tu vzniknout odpočinkové zony s vyhlídkovými altány.

Úsek podél Vltavy mezi křižovatkou Bulovka a Elsnicovým náměstím

V tomto úseku projde řeka Rokytka deregulací. Vrátí se jí znovu její meandrový charakter. Břehy budou vyčištěny, budou sloužit k odpočinku a relaxaci. Löwitův mlýn, který je přirozeným centrem území, se změní v kulturní a relaxační centrum s občerstvením.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných