Pozor! Blíží se konec platnosti některých plavebních průkazů

20. 06. 202209:30
Pozor! Blíží se konec platnosti některých plavebních průkazů
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Parník na Vltavě

Všichni držitelé neplatných průkazů způsobilosti k vedení a obsluze plavidla by neměli odkládat jeho výměnu. Všechny doklady vydané před prvním lednem 2015 je potřeba si vyměnit za platné průkazy z důvodu chystané změny zákona, která by měla vejít v platnost na podzim letošního roku.

Jak se uvádí v tiskové zprávě Ministerstva dopravy, po nabytí účinnosti připravované novely zákona o vnitrozemské plavbě již nebude možné oprávnění k vedení a obsluze plavidla doložit neplatným průkazem, a to ani kvůli jeho výměně.

V současné době Státní plavební správa eviduje zhruba třicet tisíc neplatných průkazů. Jedná se o vůdce jak malých a rekreačních plavidel, tak o vůdce a členy posádek plavidel jiných než malých.

výměnu průkazů způsobilosti je možné požádat na jakékoliv pobočce Státní plavební správy. Je třeba podat žádost o výměnu průkazu a přiložit průkaz, který má být vyměněn. Taková výměna je bezplatná. Pokud žadatel starý průkaz Státní plavební správě neodevzdá, zaplatí se žádostí správní poplatek sto korun.

Držitelů průkazů způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel včetně plaveckých služebních knížek vydaných po 31. prosinci 2014 se toto upozornění netýká, jejich případnou dočasnou platnost upraví připravovaná novela zákona o vnitrozemské plavbě.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných