Pozor, padá omítka! Staroměstská mostecká věž se rozpadá

26. 12. 202112:17
Pozor, padá omítka! Staroměstská mostecká věž se rozpadá
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Staroměstskou mosteckou věž zkoumají odborníci

Staroměstská mostecká věž se rozpadá. Jedna z legendárních pražských památek je podle restaurátorů ve velmi špatném stavu. Aktuálně probíhá na její fasádě odborný průzkum a některé její části putují do péče restaurátorů. Už na jaře se věž dočká větších oprav, týkat se budou vedle fasády i věžního ochozu.

Vysokozdvižná plošina stoupá podél čelní stěny Staroměstské mostecké věže a zastavuje se u zdobné římsy, která zastřešuje sestavu erbů. Pracovníci na plošině pak opatrně zkoumají jednotlivé prvky, zdobící fasádu této slavné památky. Pohled, který se v poslední době opakuje.

Odborný průzkum na mostecké věžiPamátkáři společně s restaurátory zkoumají stav pláště Staroměstské mostecké věže. Foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz

„Nedávno proběhlo ohledání památky společně s restaurátory a odborníky z Národního památkové ústavu. Je to první krok v chystané rekonstrukci Staroměstské mostecké věže,“ potvrdila pro PrahaIN.cz Klára Malá, mluvčí Prague City Tourism.

Ta má od ledna ve správě obě mostecké věže, Prašnou bránu, Petřínskou rozhlednu, Novomlýnskou vodárenskou věž a Svatomikulášskou městskou zvonici. Jako správce má tak zmíněná městská firma na starost vedle péče i potřebné opravy uvedených památek.

Víme o tom, říkají památkáři

„O situaci víme. Zajišťovali jsme před časem 3d snímkování věže, které odhalilo defekty na plášti i konstrukci věže. Je to zároveň příprava pro případný restaurátorský záměr nebo projektovou dokumentaci k rekonstrukci věže,“ přiblížil pro PrahaIN.cz Jiří Skalický, ředitel Odboru památkové péče na pražském magistrátu.

Podle jeho slov se věž v posledních letech dočkala jen zrestaurování plastik na fasádě, jak je ostatně patrné i z fotografií u tohoto článku. Předchozí rekonstrukce okolo roku 2010 měly hlavní cíl v odstranění divokých úprav z osmdesátých let minulého století, které podle odborníků do velké míry vedly k devastaci původních interiérů věže.

Větší opravy se tak věž dočká až v novém roce 2022.

„Aktuálně došlo na základě odborného průzkumu zdobných prvků na čelní stěně věže k sejmutí části dekorativní kružby za účelem restaurování,“ přiblížila pro PrahaIN.cz Klára Malá. Dodala také, že některé degradované prvky byly odborně zajištěny. „Jsou tam použity fixační prvky, které se standardně používají na památkových objektech. Lidem v okolí věže žádné nebezpečí nehrozí,“ dodala mluvčí Prague City Tourism.

Fasáda mostecké věže z fixačními prvkyNa detailu jsou patrné fixační prvky, ale také plastiky, které již prošly péčí restaurátorů. Foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz

Podle pracovníků Národního památkového ústavu zatím není jasné, co vše bude třeba na věži opravit nebo restaurovat. Přesný rozsah a harmonogram prací nemá v tuto chvíli podle Malé ani správce věže.

„Bude se to upřesňovat postupně na základě odborného zkoumání. Jako správce ale vnímáme Staroměstskou mosteckou věž jako významný památkový objekt a budeme o ni pečovat s veškerou zodpovědností, kterou správa tak významné pražské památky vyžaduje,“ upřesnila na dotaz PrahaIN.cz Klára Malá s tím, že práce na fasádě i ochozu věže začnou nejdříve zjara roku 2022.

Zatím také není jasné, na kolik oprava památky vyjde. 

Jedna z nejkrásnějších gotických staveb v Evropě

Staroměstská mostecká věž je považována za jednu z nejkrásnějších gotických staveb v Evropě. Nachází se na Křižovnickém náměstí při pravobřežním vstupu na Karlův most na Královské cestě. Jedná se o gotickou věž postavenou společně s mostem Petrem Parléřem. Věž byla zbudována nejen jako opevnění, ale zároveň představuje i typ reprezentačního vítězného oblouku. Karel IV. totiž stanovil trasu korunovačních průvodů svých následovníků, která vedla přes tehdy nový gotický most. Věž byla dostavěna pravděpodobně v 70. – 80. letech 14. století. Za ideového tvůrce ikonografického a heraldického programu výzdoby je shodně považován sám císař Karel IV. Za autora veškeré sochařské a kamenické výzdoby věže literatura považuje architekta a stavitele mostu Petra Parléře a jeho huť.

Současná podoba věže je výsledkem velké rekonstrukce v 60. letech 19. století, ale i v letech 1874 až 1878 projít velkou rekonstrukcí pod vedením českého architekta Josefa Mockera.

V roce 1972 bylo šest velkých gotických pískovcových soch (Karel IV., Václav IV., sv. Vít, Vojtěch a Zikmund, lev) a 2 menší (znakové štíty s korunou) ze Staroměstské mostecké věže pro špatný stav sneseno a nahrazeno betonovými kopiemi z dílny kolektivu restaurátora Joži Antka. Originály byly umístěny v expozici Národní galerie v Jiřském klášteře, odkud se po její úpravě roku 1978 přestěhovaly do lapidária Národního muzea. Na věži sloužily betonové repliky až do podzimu roku 2006, kdy je nahradily pískovcové kopie, tesané přesně podle originálů kolektivem restaurátorů pod vedením Tomáše Rafla. Originální Parléřovy sochy sv. Zikmunda a sv. Vojtěcha reprezentovaly české gotické umění na velkých reprezentativních výstavách v Metropolitním muzeu umění v New Yorku roku 2005.

Zdroj: Wikipedie

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných