Praha 1 chce sjednotit podmínky užívání veřejných prostranství

17. 04. 202417:09
Praha 1 chce sjednotit podmínky užívání veřejných prostranství
foto: Rudolf Komár pro PrahaIN.cz/Letní zahrádka, ilustrační foto

Zastupitelstvo první městské části usiluje o zjednodušení a sjednocení podmínek užívání veřejných prostranství. Stejná pravidla chce ze strany městské části i hlavního města. Pronájmy veřejného prostoru by měly být veřejně kontrolovatelné.

Kontrola užívání veřejného prostoru na Praze 1 odhalila v loňském roce řadu zásadních nedostatků, zejména v rámci výběru místních poplatků. Za léto 2023 evidoval Finanční odbor pouze 380 záborů, i když jich ve skutečnosti bylo 995. Ve více než polovině případů tak nebyl uhrazen místní poplatek.

Jak městská část informovala v tiskové zprávě, mapování užívání veřejného prostoru vloni odhalilo desítky nepovolených předzahrádek a více než dvě stovky reklamních stojek. Přitom každý, kdo chce v Praze využívat veřejné prostranství, musí tento záměr ohlásit a uhradit zároveň místní poplatek. Podléhá to obecně závazné vyhlášce č. 5/2011 o místním poplatku.

Jednička chce jednotné podmínky

Zastupitelstvo Jedničky teď i z tohoto důvodu požaduje zjednodušení a sjednocení podmínek užívání veřejných prostor na území celé Prahy. Přijaté usnesení má přispět k větší transparentnosti a rovnosti podnikatelského prostředí.

„Naším cílem jsou spravedlivá a transparentní pravidla pro pronajímání veřejných prostranství, jako jsou například restaurační předzahrádky. Chceme stejná pravidla ze strany městské části i hlavního města tak, aby bylo zajištěno rovné podnikatelské prostředí. Jedná se o pronájmy veřejného prostoru, proto by měly být také veřejně kontrolovatelné. K tomu bude sloužit větší digitalizace,” uvedla v tiskové zprávě Prahy 1 jedna z předkladatelek přijatého usnesení, starostka Terezie Radoměřská (TOP 09).

Informace o úhradě poplatku by měla být veřejná

Rámcový návrh opatření, která mají vést k nastavení, sjednocení a zpřehlednění požadavků městské části i magistrátu z pozice pronajímatele, by měl být předložen do 18. června.

„Pro zlepšení a sjednocení podmínek podnikání, ale i pro naši městskou část by bylo vhodné nastavit změny nájemních smluv na úrovni městské části a hlavního města tak, aby v rámci požadavků pro uzavření soukromoprávních vztahů došlo na základě souhlasu nájemce ke zveřejnění informací ohledně potvrzení o ohlášení a úhradě místního poplatku. Tento postup by se mohl týkat i dalších zákonných požadavků a vedl by k plné transparentnosti celého systému,“ doplnil předseda Finančního výboru ZMČ P1 Giancarlo Lamberti (TOP09), druhý z předkladatelů usnesení.

Informace o úhradě poplatku by mohly figurovat přímo v registru smluv, například jako příloha nájemních smluv.

Město vloni upravilo tržní řád

Podmínky pro tržní místa, trasy pojízdného prodeje zboží, předsunutá prodejní místa či noční provoz restauračních zahrádek upravila už v loňském roce schválená novela tržního řádu. Nejvíce změn se přitom dočkala právě Praha 1, protože jde o nejexponovanější část města. Informovala o tom tisková zpráva.

Rada hlavního města schválila nejen obsahovou novelizaci tržního řádu, ale také jeho digitalizaci. Ta měla za cíl zprůhlednit a zpřehlednit vyhlášku, a tím také šetřit čas i síly mnoha lidem.

Restaurační zahrádky jsou přínosem, musí ale splnit koncepci

V srpnu loňského roku také vygradoval spor hlavního města s restauratéry, kteří včas nevyklidili pozemky po zavedení nových pravidel pro předzahrádky. Před třemi lety totiž Praha odstartovala proces rekultivace restauračních zahrádek a schválila Koncepci umístění restauračních zahrádek, která určila přesná místa pro zahrádky v exponovaných lokacích. Provozovatelé ale tento postup kritizovali a zahrádky uklidit odmítli.

Provozovatelům restauračních zahrádek, kteří odmítli uzavřít nové smlouvy respektující nové podmínky, tak vloni v létě ve schránkách přistál dopis s vyměřenou pokutou. Smluvní pokuta činila 10 tisíc korun za den, v řadě případů tak výsledné pokuty dosáhly milionových částek.

Přínosem pro Prahu jsou takové restaurační zahrádky, které obohacují veřejný prostor a zároveň městu přinášejí nemalé příjmy. Podmínky pro jejich rozměr, vybavení i vzhled přitom stanovuje Manuál pro provozování předzahrádek. Ten vznikl jako snaha o omezení problémů, které některé předzahrádky ve veřejném prostoru způsobují. Nevyhovující jsou například nadrozměrné oplocené předzahrádky, které blokují průchod.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných