Praha 10 i letos vysadila stromy za své nově narozené občany

18. 12. 202108:00
Praha 10 i letos vysadila stromy za své nově narozené občany
foto: MČ Praha 10 (se svolením)/Stromky jsou opatřeny jmenovkami s křestními jmény dětí

Radnice desáté městské části umožňuje od roku 2007 rodičům nově narozených dětí nechat si vysadit strom opatřený cedulkou s křestním jménem. Neplatí ovšem, že co dítě, to jeden strom. Novorozenci se o něj dělí s dalšími dětmi na základě vzdálenosti výsadby od jejich bydliště.

Letos bylo vysazeno šedesát tři stromků. Každý z nich může ztělesňovat maximálně deset nově narozených. Za normálních okolností rodiče hlásí své potomky do projektu u příležitosti vítání občánků. Kvůli proticovidovým opatřením se ale v současnosti musí sami aktivně hlásit.

„S ohledem na současnou situaci muselo jarní i podzimní sázení proběhnout bez účasti rodičů a dětí. Vždy jsme jim ale poslali informaci o druhu stromu a místě výsadby, včetně GPS lokace a fotografie příslušné dřeviny,“popisuje místostarostka Komrsková. Rodiče pak mohou s potomkem sledovat jeho růst.

Vysazeno bylo doposud čtyři a půl tisíce stromů, městská část je sází napříč celým svým územím. „Vždy pečlivě přemýšlíme, kam a jaké druhy dřeviny vysázíme, aby se na místo hodily,“ uvádí Jana Komrsková a zdůrazňuje, že stromy mají ve veřejném prostoru nejen estetickou, ale především termoregulační funkci. Zatím poslední výsadba proběhla na podzim tohoto roku, nejčastějším stromem byl habr obecný.

Stromy napříč generacemi

K výsadbě stromů za narozené dítě se zavázala Městská část Praha 10 ve svém programovém prohlášení po komunálních volbách, které proběhly na podzim roku 2006. V dubnu 2007 byl starostou oznámen záměr realizovat projekt výsadby stromů. Zároveň byla vyhlášena výtvarná soutěž dětí základních škol Prahy 10 s tématem Děti pro děti. Cílem soutěže bylo nakreslit obrázek stromu, který by se stal motivem pro certifikát předávaný rodičům při vítání občánků do obce. Výstava obrázků dětí proběhla v Galerii v pátém patře v budově městského úřadu. Pro certifikát byl nakonec vybrán obrázek Anastázie Krausové ze Základní školy Brigádníků.

Smyslem je utužovat vztah mezi místní veřejností a zelení, která je neodmyslitelnou součástí městského prostředí.

Projekt přímo oslovuje mladší generaci, rodiče nově narozených dětí a potažmo děti samotné. Nové dřeviny se stávají náhradou za dožívající či poškozené stromy, ale převážně jde o zcela novou zeleň na veřejných plochách. Vazba mezi občanem a dřevinami je posilována pozvánkami na symbolické vysazení nových dřevin.

Doposud bylo vysazeno 4571 nových stromů.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných