Praha 10 plánuje rozdělit dotace ve výši 33,4 milionu korun

23. 09. 202319:22
Praha 10 plánuje rozdělit dotace ve výši 33,4 milionu korun
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Úřad městské části Praha 10

Radnice desáté městské části bude v rámci vyhlášeného Dotačního programu pro rok 2024 pokračovat v podpoře aktivit určených pro její obyvatele a organizace sídlící na jejím území v oblastech kultury, sportu, sociální a zdravotní oblasti a v ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji. O finance v jednotlivých oblastech bude možné žádat od 16. do 31. října 2023.

Městská část Praha 10 na svých webových stránkách informuje, že pro zájemce o čerpání finančních prostředků ve všech čtyřech určených oblastech uspořádá odborné semináře.

Dotace jsou určeny na podporu spolků, nadací, humanitárních organizací a jiných fyzických a právnických osob působících v oblasti mládeže, sportu, tělovýchovy a volného času, sociálních služeb, kultury a umění, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality, ochrany životního prostředí a environmentální výchovy.

Žadateli mohou být jednotlivci nebo organizace s trvalým pobytem či sídlem na území městské části Praha 10 nebo se sídlem na území ČR za podmínky, že dotované projekty se musí uskutečnit na území desáté městské části nebo jsou určeny jejím občanům.

Celková výše finančních prostředků poskytovaných v rámci Dotačního programu pro rok 2024 je limitována objemem prostředků, které jsou pro tyto účely schváleny v rozpočtu městské části pro daný rok a činí 33,4 milionů korun.

Podpora pro oblast kultury představuje částku 7,64 milionů korun, pro mládežnický sport a volný čas je vyhrazeno 11,91 milionů korun, částka pro podporu v sociální a zdravotní oblasti činí 12,6 milionů korun a projekty z oblasti životního prostředí mohou čerpat z limitu ve výši 1,23 milionu korun.

Pro žadatele o dotace uspořádá městská část celkem tři semináře, na kterých vysvětlí administrativu spojenou s podáním žádosti a zodpoví případné dotazy ze strany uchazečů o podporu. Důvodem pro jejich konání ze strany městské části je snaha předejít zbytečným formálních chybám, kterých by se mohli žadatelé dopustit. Semináře se budou konat v budově radnice ve dnech 2. až 4. října 2023.

Městská část bude žádosti přijímat elektronicky, prostřednictvím systému Grantys. Žádost je však současně třeba ještě podat buď datovou schránkou, nebo v tištěné podobě formou osobního předání na podatelně MČ Prahy 10 nebo zasláním poštou.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných