Praha 11 dluží své městské společnosti miliony korun

16. 10. 202318:02
Praha 11 dluží své městské společnosti miliony korun
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Výšková budova někdejší ubytovny Sandra

Společnost Jihoměstská majetková a.s (JMM) eviduje pohledávky ve výši téměř 8 milionů korun za odvedené služby v roce 2023, ty vykonala na základě smluvních vztahů s MČ Praha 11 v rámci své činnosti zabývající se správou majetku této městské části. Podle dokumentu, který má naše redakce k dispozici, začal dluh významně narůstat od letošního června. Předseda představenstva společnosti JMM v té souvislosti vyzval představitele městské části, aby neprodleně dlužné částky vyrovnala.

Městská část Praha 11 je stoprocentním vlastníkem společnosti JMM, která byla založena v prosinci roku 2007. Předmětem činnosti společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nemovitých prostor a pro MČ Praha 11 zajišťuje správu jejího majetku. Kromě správy bytů poskytuje služby spojené se zajištěním provozu mateřských, základních a středních škol a kulturních, sportovních, zdravotních a sociálních objektů patřících městské části. Společnost také provádí údržbu zeleně.

Redakce PrahaIN.cz obdržela materiál nazvaný jako předžalobní upomínka k vymožení dlužné pohledávky ve výši 7 882 417,08 korun. Oznámení o jejím odeslání rozeslalo vedení společnosti JMM zastupitelům Městské části Praha 11. Uvádí, že k tomuto kroku přistoupilo, protože z důvodu nesplácení závazků ze strany MČ se společnost dostala do druhotné platební neschopnosti.

 „Tímto Vás vyzýváme k uhrazení dlužné částky, a to nejpozději ve lhůtě 3 dnů ode dne obdržení této výzvy. Nebude-li dlužná částka ve shora uvedené lhůtě uhrazena, budou z naší strany učiněny patřičné právní kroky k uspokojení pohledávky společnosti,“ uvádí se v dokumentu podepsaným Radkem Adamcem, předsedou představenstva, a Zdeňkem Hamajem, místopředsedou představenstva společnosti.

V rozeslané e-mailové zprávě Radek Adamec dále předkládá v příloze seznam pohledávek po splatnosti k 11. říjnu 2023, ze kterého je patrné, že naprostá většina z několika desítek nezaplacených faktur má datum splatnosti v červenci, srpnu a září letošního roku.

Naše redakce oslovila předsedu představenstva JMM s dotazem, proč podle něho přestaly být faktury propláceny až najednou v průběhu roku.

„Důvody, proč dochází k neproplácení faktur neznám. Já si myslím, že je to otázka na členy rady a ne na mě. U nás k žádnému pochybení nedošlo, to znamená, že vysvětlení je potřeba hledat na druhé straně. Za vším, co jsem uvedl, si stojím,“ řekl nám Radek Adamec.

Podle vyjádření předsedy představenstva JMM se bude jeho další postup odvíjet od zasedání zastupitelstva, které proběhne ve čtvrtek 19. října 2023.

„Počkám si na čtvrteční zasedání zastupitelstva, které nějakým způsobem musí rozhodnout, protože tento bod půjde do zastupitelstva. Pak případně bude následovat, přesně to, co říkám,“ uvedl Radek Adamec s odkazem na informace o případných právních krocích uvedených v předžalobní upomínce.

Radní Prahy 11 věří v brzké vyřešení problému

Radní pro finance Prahy 11 Marek Milaberský (HPP11) uvedl pro naši redakci v pátek 13.října, že k věci vydá starostka městské části Šárka Zdeňková (HPP11) oficiální komentář. „Myslím si, že příští týden bude vše vyřešeno ještě před zastupitelstvem,“ uvedl dále radní a dodal, že mandátní smlouva mezi oběma subjekty má sedmnáct dodatků a měl by se schválit osmnáctý.

„Chceme, aby byla nová příkazní smlouva a zpřehlednily se veškeré závazky a vztahy, které má městská část s Jihoměstskou majetkovou. Pevně věřím, že ve středu se najde vzájemná shoda a vše bude řádně vyrovnáno i po dohodě s panem Adamcem,“ řekl nám Marek Milaberský a dodal, že není nic horšího, než když existuje více výkladů jednoho smluvního bodu.

„Uznávám, že je chyba, že to trvá tak dlouho, to je bohužel pravda, ale myslím si, že to dobře dopadne. Jsem o tom přesvědčen,“ dodal radní Prahy 11.

Podle vedení městské části je předžalobní upomínka zbytečná

Podle vyjádření starostky Praha 11 Šárky Zdeňkové, které zaslala naší redakci, považuje vedení městské části předžalobní upomínku ze dne 12. října 2023 za zbytečnou, neboť uvedená situace se řeší v rámci MČ Praha 11 minimálně od srpna tohoto roku.

„Po mnoha jednáních se zástupci společnosti Jihoměstská majetková a.s., členů Rady, Odboru správy majetku, Ekonomického odboru či Oddělení interního auditu připravujeme konkrétní řešení celé situace. Problematiku vztahů městské části a vlastní akciové společnosti je třeba řešit komplexně, mimo jiné v kontextu valorizace odměny za správu objektů MČ, dále v kontextu nutnosti uzavřít novou příkazní smlouvu týkající se pravidel pro činnost JMM i v kontextu dalších nájemních vztahů,“ uvedla Šárka Zdeňková.

Co se týká možného soudního sporu, tuto variantu řešení nepovažuje vedení městské části za šťastné, ekonomické a pro obě strany efektivní.

„V celkové bilanci navíc pohledávky MČ za JMM převyšují pohledávky JMM za MČ,“ dodala starostka.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných