Praha 14 rozdělí pět milionů na projekty podle návrhu občanů

14. 05. 202311:15
Praha 14 rozdělí pět milionů na projekty podle návrhu občanů
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Úřad městské části Praha 14

Radnice městské části již čtvrtým rokem dává možnost lidem, aby se v rámci participativního rozpočtu v roce 2023 podíleli na zlepšení občanského života a sami přišli s nápady na vhodné využití majetku městské části. Návrhy na svoje projekty mohou podávat do konce letošního srpna.

Městská část Praha 14 na svém webu informuje, že navrhovatelé mohou své projekty do participativního rozpočtu s názvem Čtrnáctka podle vás podávat v kategorii určené pro velké projekty, kde se předpokládané výdaje na jejich realizaci budou pohybovat mezi 300 tisíci až 2,5 miliony korun.

Druhou možností jsou malé projekty, u kterých předpokládané náklady nepřesáhnou rozmezí dané částkami 50 až 300 tisíc korun. Celková suma určená pro velké projekty činí 4 miliony a pro malé projekty 1 milion korun, všechny uvedené částky jsou včetně DPH.

Vyhodnocení na podzim

V průběhu letošního září budou radní městské části a zaměstnanci úřadu hodnotit realizovatelnost předložených návrhů a posoudí, zda byly splněny všechny podmínky a také jestli finanční náročnost jednotlivých projektů odpovídá tržním cenám.

Po napravení případných nesrovnalostí se vybrané projekty dají k posouzení veřejnosti. „Realizovatelné návrhy budou následně představeny lidem na veřejném projednání a postoupeny do veřejného hlasování. To se i tentokrát odehraje online formou, pomocí speciální aplikace a autorizačních SMS zpráv,“ řekl radní Prahy 14 Ing. Jan Liška, v jehož kompetenci je naplňování místní Agendy 21, mezinárodního programu zaměřeného na podporu zapojení veřejnosti do práce na rozvoji městské části.

Projekty, které úspěšně projdou hlasováním, radnice realizuje do konce roku 2025.

Fit park Kyje je jedním s realizovaných projektů z minulého ročníku.  Foto:praha14.cz

Mezi kritéria nutná pro úspěšné postoupení projektu do veřejného hlasování se řadí podmínka realizace na území městské části na veřejně dostupných místech. Finanční prostředky nelze využít například na propagaci komerčních či politických subjektů.

„Oproti předešlým ročníkům byly z participativního rozpočtu vyloučeny projekty zaměřené na realizaci nových dětských hřišť pro věkovou kategorii od 3 do 6 let a dále projekty. jejichž předmětem je organizace společenských, kulturních, sportovních a dalších volnočasových akcí. Tyto aktivity jsou městskou částí podporovány v rámci jiných programů městské části,“ upřesnil radní Liška.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných