Praha 3 nabízí místním ovlivnit budoucí podobu území Ohrady a Pražačky

18. 11. 202213:15
Praha 3 nabízí místním ovlivnit budoucí podobu území Ohrady a Pražačky
foto: praha3.cz/Území pro zamýšlené budoucí změny v Praze 3

Městská část Praha 3 se domluvila na spolupráci s Fakultou architektury ČVUT týkající se budoucí podoby veřejného prostranství v oblasti mezi Ohradou a Pražačkou. Předtím, než dojde k zahájení prací na konkrétní podobě návrhu, chtěly by obě zúčastněné strany znát názory a každodenní zkušenosti lidí žijících v dotčené oblasti a jejím okolí.

Jak se uvádí na webu městské části Prahy 3, veřejné prostranství je vymezeno ulicemi Koněvova, Pod Krejcárkem a ulicí Nad Ohradou a skládá se ze tří celků. Celá oblast začíná parkem na Ohradě, pokračuje územím pěti domovních vnitrobloků a končí parkem na Pražačce.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé plochy mají nesourodý charakter i využití, je každá oblast pojímána odděleně. Studenti a pedagogové ateliéru krajinářské architektury společně se zástupci MČ Praha 3 připravili anketu pro místní rezidenty, aby od nich dostali relevantní zpětnou vazbu jako podklad pro přípravu další fáze projektu.

Anketa

V oblasti parku na Ohradě je aktuálně v rámci revitalizace prověřován záměr umístit sem farmářské trhy. Anketní otázky dále řeší typ zdejší budoucí vegetace či formát režimu pohybu psů v parku.

Prostory vnitrobloků se nyní nacházejí v úvodní fázi příprav a mapování možných záměrů. Anketní otázky dávají dotazovaným možnost vybrat si, dle jejich uvážení, tu nejlepší možnost budoucího využití podle typu úpravy (aktivní, relaxační), funkčního zaměření (dětské hřiště, venkovní posilovna, komunitní zahrada).

Podobné dotazy se opakují i v případě budoucího využití parku v okolí Pražačky, neboť záměr budoucího využití je i zde v úplných počátcích.

Na anketní otázky lze na webových stránkách odpovídat do 23. listopadu, v papírové formě jsou do uvedeného dne pro zájemce připraveny v KC Vozovna.

Výsledky ankety a nezávislé návrhy studentů krajinářské architektury ČVUT představí zástupci třetí městské části 12. prosince v KC Vozovna v 18:00 hodin.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných