Praha 4 zajistí náhradu za nepřidělené kontejnery na velkoobjemový odpad

25. 03. 202220:02
Praha 4 zajistí náhradu za nepřidělené kontejnery na velkoobjemový odpad
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Svoz odpadu na Praze 4

Městská část Praha 4 se postará o přistavení 250 velkoobjemových kontejnerů s obsluhou jako náhradu za kontejnery, které Praze 4 v letošním roce nepřidělil Magistrát hlavního města Prahy. Každý kontejner musí mít objem minimálně 9 m3 a musí být obsluhován minimálně jedním pracovníkem. Rozhodla o tom rada městské části.

Jak uvádí Praha 4 na svém webu, zajišťovala pro své obyvatele, podobně jako jiné městské části, přistavování kontejnerů s obsluhou, do kterých lze bezplatně odložit objemný odpad z domácností ve spolupráci s pražským magistrátem. V období let 2018 - 2020 se počet kontejnerů přidělených pro Prahu 4 z hlavního města pohyboval kolem čísla 630, loni toto číslo dosáhlo pouze 263 a pro letošní první pololetí pražské vedení vyčlenilo pro Prahu 4 pouze 130 kontejnerů. Městská část přitom přistavuje v sezóně měsíčně kontejnery na 72 stanovišť.

 „Takové snížení počtu kontejnerů by znamenalo buď redukci počtu míst, nebo nepřijatelnou frekvenci přistavení kontejnerů na konkrétní stanoviště jednou za 3 měsíce,“ uvedl radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011). „To je z hlediska kvality služeb, které lidé právem požadují, i z hlediska dopadů na životní prostředí naprosto nevyhovující. Tento stav by jen zhoršil třídění odpadů a vedl by ke vzniku černých skládek," říká radní.

Do velkoobjemových kontejnerů mohou Pražané odkládat odpad nadměrných velikostí, jako jsou koberce, nábytek, vany, umyvadla, a další sanitární keramika, objemné lepenkové, skleněné či plastové obaly a další komodity. Ohlasy mezi obyvateli na tento druh služby jsou pozitivní, všechna stanoviště jsou vždy beze zbytku plně využívána.

Na konci letošního února požádala Městská část Praha 4 Radu hlavního města Prahy a odpovědný odbor MHMP o urychlené zjednání nápravy a dokrytí kvóty přistavovaných kontejnerů na úroveň z let 2018 – 2020. Žádosti nebylo vyhověno, a proto Rada MČ Praha 4 rozhodla 16. března 2022 zajistit velkoobjemové kontejnery uzavřením smlouvy se společností Great Garden CZ. Platnost smlouvy je do konce tohoto roku.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných