Praha 5 je pro zachování železničního mostu na Výtoni

16. 01. 202318:15
Praha 5 je pro zachování železničního mostu na Výtoni
foto: sparavazeleznic.cz/Vizualizace železničního mostu na Výtoni

Vedení páté městské části schválilo stanovisko ohledně zachování železničního mostu na Výtoni i dalšího postupu komunikace se Správou železnic. Vyzývá k zastavení nevratných kroků, které existenci stávajícího mostu pod Vyšehradem ohrožují.

Dle tiskové zprávy vyzval starosta páté městské části Jaroslav Pašmik (Praha 5 sobě) Správu železnic, aby nepodnikala další kroky, které zapsanou kulturní památku ohrožují. Toto stanovisko schválilo vedení Prahy 5 jednotně.

„Železniční most na Výtoni je jednou z dominant naší městské části a představuje důležité spojení s pravým břehem metropole. Za Prahu 5 jsme připraveni vynaložit úsilí, abychom zachovali most, který bude neocenitelnou památkou i pro další generace a současně nalezli takové řešení, které bude znamenat co nejkratší přerušení vlakového provozu mezi oběma břehy Vltavy. Věřím, že dialog o citlivé rekonstrukci mostu se Správou železnic je ještě možný. Panuje na tom široká koaliční shoda na Praze 5,“ uvedl Pašmik.

Návrh nepočítá se stávajícími oblouky

Železniční most pod Vyšehradem se stal součástí ikonického panoramatu Prahy. Přes Vltavu propojuje břehy Prahy 5 a Prahy 2. Nahradit by ho ale měla nová konstrukce, jejíž vítěznou podobu zveřejnila loni v listopadu Správa železnic, podle které není možné stávající oblouky zachovat. Opačný názor však vyjádřil například i ministr dopravy.

Most je podle názoru komise Rady hlavního města pro památkovou péči výjimečnou technickou i kulturní památkou. Podílí se navíc i na charakteru Pražské památkové rezervace.

Z toho důvodu vyzvala Rada městské části Prahy 5 Správu železnic, aby nepodnikala žádné kroky, které by tuto stavbu mohly ohrozit. Zároveň podpořila úmysl hlavního města o provedení rekonstrukce stávajícího železničního mostu a jeho doplnění o samostatnou konstrukci pro třetí kolej.

Třetí kolej požaduje studie o budoucnosti dopravy

Nová plánovaná podoba mostu, kterou v listopadu Správa železnic zveřejnila, vzešla ze soutěžního dialogu. Jejím autorem je společnost 2T engineering, která splnila zadání soutěže spočívající v přidání jedné koleje při současném zachování spojení pro pěší a cyklisty. Požadavkem bylo také co největší možné respektování požadavků památkové ochrany.

Vítězný návrh ovšem se zachováním ikonických ocelových oblouků nepočítá. Konstrukci by podle něho měly držet pouze tři kamenné pilíře.

Požadavek o přidání koleje vzešel z aktualizované studie proveditelnosti, která řešila zapojení tranzitního koridoru do železničního uzlu Prahy. Počítala s výhledovým rozsahem dopravy, pro který současné dvoukolejné přemostění nebude dostačující.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných