Praha 5 má 246 připomínek k Metropolitnímu plánu

10. 07. 202210:29
Praha 5 má 246 připomínek k Metropolitnímu plánu
foto: MHMP/Metropolitní plán

Na svém zasedání schválilo vedení městské části Praha 5 celkem 246 připomínek k návrhu nového územního plánu Prahy. Některé body by podle něj mohly mít negativní vliv na život občanů.

Jak je uvedeno v tiskové zprávě, kterou zveřejnila Praha 5 na svém webu, nebere aktuální návrh Metropolitního plánu ohled na její občany. V rámci řešení bydlení například zcela přehlíží doprovodnou infrastrukturu a občanskou vybavenost.

„Například v oblasti školství nejsou garantovány plochy pro výstavbu školských budov. Jak tedy město chce zajistit dostatečnou kapacitu ve školkách a školách?“ uvedla starostka městské části Praha 5 Renáta Zajíčková (ODS).

Stále chybí systémové připomínky

Nový územní plán pro hlavní město vzniká již od roku 2012. Od té doby se postupně mění v závislosti na zanesených připomínkách a návrzích. Praze 5 se již v dokumentu povedlo například zajistit ochranu parku Kavalírka a parku Motolka. Některé zásadní systémové připomínky však podle radních v plánu stále chybí.

„Vyjadřuji své hluboké zklamání nad současnou podobou nového územního plánu Prahy, kterou pořizovatel spolu se zpracovatelem dokumentu předložil městským částem a veřejnosti k veřejnému projednání. Městská část po 4 letech opět podává řádově stovky připomínek, přesněji 246 připomínek,“ řekl radní Zdeněk Doležal (ODS), který má územní rozvoj Prahy 5 na starosti.

Plán je nečitelný a nesrozumitelný

Nejdůležitějším bodem připomínek je podle zastupitelů ochrana zeleně a unikátních vilových čtvrtí. Nutné je také garantovat občanskou vybavenost a veřejně prospěšné stavby. Metropolitní plán pak označili za nesrozumitelný a nečitelný.

„Pokud má takto důležitý strategický dokument pro celé hlavní město opravdu fungovat, je potřeba, aby zpracovatel územního plánu se vážně zabýval připomínkami ke konkrétnímu území.  Je žádoucí, aby byl dokument srozumitelný široké veřejnosti a zároveň předvídatelný pro všechny zúčastněné, tedy pro samosprávy, investory a občany,“ dodává Zajíčková.

246 připomínek za extrémně krátký čas

Na zpracování a přípravu připomínek měly přitom všechny městské části pouze 60 dní, což se může zdát pro takový úkon téměř jako nereálná doba. Starostka Prahy 5 na to upozorňovala již v březnu, když požádala o prodloužení této lhůty. Její žádost byla ale zamítnuta.

Městská část proto musela narychlo zařídit takzvanou pracovní skupinu pro Metropolitní plán. Ta byla složena ze zástupců zastupitelstva a odborníků v oblastech dopravy, ochrany životního prostředí, zeleně a legislativy. Společně pak přednesli 246 připomínek. Nyní bude vedení Prahy 5 trvat na tom, aby je magistrát všechny zpracoval.

Dokument určí, jak bude město vypadat dalších dvacet let

Metropolitní plán je připravovaný územní plán Prahy, který určuje rozvoj města pro dalších deset až dvacet let. Stanovuje například umístění nových parků, škol a školek, silnic či budov a určuje také jak se změní budoucí podoba jednotlivých částí města. Zároveň musí vyváženě zohledňovat zájmy města, ale i obyvatel a podnikatelů.

Zadavatelem Metropolitního plánu je samospráva hlavního města Prahy a výsledný návrh tak bude schvalovat Zastupitelstvo hlavního města. Na vzniku se ale podílí mnoho institucí, včetně městských částí nebo samotných občanů, které mohou předkládat své připomínky.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných