Praha 5 na webu: jazykové mutace informací pro cizince

19. 12. 202119:15
Praha 5 na webu: jazykové mutace informací pro cizince
foto: Se svolením MČ Praha 5/Úřad městské části Praha 5 ve Štefánikově ulici

Pro nejpočetnější národnosti žijící na Praze 5 vyvěsila radnice na web užitečné informace, aby zvýšila jejich informovanost a usnadnila úřední komunikaci, a tím i integraci.

Ačkoliv dle stávající legislativy je úředním jazykem čeština (a v některých případech de facto i slovenština), rozhodl se Úřad MČ Prahy 5 s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR pro zveřejnění základních informací na svém webu v angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině. Podle demografických údajů žije totiž na území Prahy 5 více než sedmnáct tisíc cizinců.

Lidé bez dobré znalosti češtiny se tak bez jazykové bariéry dozví, na koho se mají obrátit, pokud potřebují tlumočení na úřadě, což zajišťuje Charita ČR. Předem si mohou přečíst, jaké formuláře či dokumenty jsou nezbytné k vyřízení jednotlivých úkonů a žádostí – kupříkladu k uzavření sňatku, uhrazení místních poplatků a podobně. Součástí informačního materiálu jsou také výňatky ze Zákona o pobytu cizinců.

Využívanou částí dokumentu bude jistě i stručné představení sociálního a zdravotního odboru radnice včetně pečovatelské služby nebo nástin systému parkování v Praze a služeb CZECHPOINT.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných