Praha 6 bude další dva měsíce platit dětem obědy

06. 01. 202310:31
Praha 6 bude další dva měsíce platit dětem obědy
foto: MČ Praha 7/Školní jídelna, ilustrační foto

Radnice Prahy 6 prodlužuje svoji pomoc rodinám spočívající ve zvládání finančních potíží spojených s výrazným nárůstem životních nákladů. Během ledna i února budou moci rodiče opět žádat o úhradu obědů pro své děti v základních a mateřských školách.

Městská část Praha 6 na svých webových stránkách informuje o pokračování projektu „Pomoc rodinám do škol“ schváleného radními Prahy 6. Rodiče se mohou sami rozhodnout, zda nabízenou pomoc od městské části přijmou, či se jí vzdají.

„Situace řady rodin je velmi těžká. Šestkové občany čekají tuto zimu mimořádné náklady například s koncem fixací energií. Úhradu školních obědů nabízíme proto všem rodičům, kteří mají děti v šestkových školách a školkách a projeví o to zájem,“ uvedl starosta Prahy 6 Jakub Stárek.

Zmíněný projekt rozjela Praha 6 již v loňském roce, kdy placení obědů nabídla rodičům v listopadu a prosinci. Přihlásilo se 860 dětí, což představuje 7 procent všech dětí navštěvujících základní a mateřské školy zřizované městskou částí. Ta za jejich stravování zaplatila 1,16 milionu korun.

Pro první dva měsíce letošního roku má na obědy v rozpočtu vyčleněny 3 miliony korun.

Rodiče i zákonní zástupci mohou o úhradu plného stravného na obědy svých dětí na základě čestného prohlášení žádat do 10. ledna prostřednictvím zařízení, kde se děti stravují.

Rodič dítěte v žádosti o příspěvek na stravné čestně prohlásí, že:

- jeho dítě je přihlášeno ke školnímu stravování

- v souvislosti s aktuální ekonomickou situací konstatuje významné zvýšení výdajů své rodiny a bez příspěvku na úhradu stravování svého dítěte by byl nucen omezit jeho účast na stravování nebo zájmových kroužcích

- nečerpá pomoc v rámci „Balíčku okamžité pomoci Pražanům“

- souhlasí s úhradou obědů ze strany městské části Praha 6

 

„Nejde o plošnou pomoc, ale o pomoc cílenou na ty, kteří se cítí zasaženi současnou situací. Ukázalo se, že jednoduchá forma žádosti v podobě čestného prohlášení odstranila strach ze zbytečné administrativy či stud, který by těm, kdo potřebu pomoci cítí, bránil o ni požádat. Pozitivní reakce rodičů nás přesvědčily, že má smysl ve financování pokračovat,“ říká Mariana Čapková, radní pro oblast školství.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných