Praha 6 udělovala čestná občanství

05. 07. 202206:34
Praha 6 udělovala čestná občanství
foto: MČ Praha 6/Předávání Čestných občanství 2020

Ocenění čestných občanů Prahy 6 si letos odnesou biochemik Zdeněk Hostomský, historička Kateřina Bečková, výtvarník Kurt Gebauer a in memoriam také kardinál Josef Beran.

Zastupitelstvo jednomyslně schválilo také udělení ceny městské části týmu Arcidiecézní charity Praha, zakladatelům Hanspaulské ligy a pracovnici úřadu Prahy 6 Monice Sáře Lindové in memoriam.

Biochemik Zdeněk Hostomský, který je v současné době ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, získal ocenění zejména za významné vědecké přínosy na poli chemie a biochemie. Zabýval se například konstrukcí syntetických genů a problematice opravy DNA při léčbě rakoviny. Býval také ředitelem výzkumu rakoviny farmaceutické firmy Pfizer.

Čestné občanství obdrží také kurátorka Muzea hlavního města Prahy, historička, publicistka a spisovatelka Kateřina Bečková. Od roku 2000 byla předsedkyní klubu Za starou Prahu a od loňska je jeho místopředsedkyní. Vydává také publikace o Praze prostřednictvím svého nakladatelství Schola ludus Pragensia.

Čestné občanství pro autora Housenky raného kapitalismu

Za výtvarné umění získá cenu sochař Kurt Gebauer, autor soch s motivem hlavy či sochy nahého Mozarta na Zelném trhu v Brně. Na Vítězném náměstí je k vidění také jeho desetimetrová Housenka raného kapitalismu. Je také emeritním profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Cena in memoriam byla přiznána katolickému duchovnímu a teologovi Josefu Jaroslavu Beranovi, a to za celoživotní přístup proti totalitám. Byl pražským arcibiskupem a českým primasem. V roce 1965 se stal dokonce kardinálem. V dobách nacismu i komunismu pak byl za své názory politicky vězněn. Poslední roky svého života strávil jako vyhnanec ve Vatikánu, kde také roku 1969 zemřel. V roce 1998 byl zahájen proces jeho blahořečení.

Cena městské části za pomoc Ukrajině

Za pomoc ukrajinským uprchlíkům bude oceněn Cenou městské části kolektiv Arcidiecézní charity Praha a za přínos v oblasti amatérského sportu zakladatelé Hanspaulské ligy.

Cenu in memoriam pak získá Monika Sára Lindová, bezpečnostní ředitelka a vedoucí oddělení krizového řízení Prahy 6. Obětavě pomáhala zejména při řešení krizových situací na území šesté městské části.

Minulý rok zabodovala dirigentka, manažerka i spisovatel

Loni se čestnými občany Prahy 6 stali dirigentka a hudební skladatelka Miriam Němcová, manažerka Místního akčního plánu rozvoje a vzdělávání Jana Matoušová, ředitel Národní technické knihovny v Praze Martin Svoboda, spisovatel a publicista Milan Podobský a in memoriam také vedoucí Odboru kultury, sportu a volného času Jan Hrubeš.

Cenu městské části si v roce 2021 odnesl kolektiv Ústřední vojenské nemocnice a šéfkuchař, autor knižních kuchařek, cestovatel a Youtuber Cameron Stauch.

Praha 6 uděluje Čestné občanství již od roku 2002 a to tradičně u příležitosti Dne Prahy 6. Ocenění je projevem úcty za hrdinství, osobní statečnost, celoživotní zásluhy a mimořádné umělecké výkony. Seznam všech dříve oceněných je k nalezení na webu Prahy 6.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných