Praha 8 je proti bourání obchodů na sídlišti v Ďáblicích

10. 09. 202311:15
Praha 8 je proti bourání obchodů na sídlišti v Ďáblicích
foto: Redakce PrahaIN.cz/Sídliště v Praze, ilustrační foto

Záměry developerské společnosti CPI Reality znovu po několika letech budí vášně na pražském sídlišti v Ďáblicích. Proti záměru zbourat takzvané okrskové centrum občanské vybavenosti Střelničná se postavila radnice městské části Praha 8. Je totiž v rozporu se závěry územní studie schválené pražským magistrátem v květnu letošního roku, podle které by budovy i náměstí v dané lokalitě ve Střelničné ulici měly i nadále sloužit jako centrum obchodního a komunitního života.

Společnost CPI Reality prý chtěla na sídlišti Ďáblice před více než šesti lety postavit na místech několika nízkopodlažních prodejen, které před privatizací v devadesátých letech patřily do majetku spotřebního družstva Včela, až osmnáctipatrové obytné budovy.

Díky protestům místních obyvatel a zástupců městské části byl tehdy projekt pozastaven.

S další plánovanou výstavbou bytového domu v místě obchodního centra mezi ulicemi Střelničná, Tanvaldská a Střekovská přišla realitní společnost, patřící do portfolia miliardáře Radovana Vítka, v dubnu loňského roku, kdy podala žádost o povolení pro umístění novostavby na stavební úřad Prahy 8.

Nové stavební plány má zahájit demolice obchodů

Nový bytový dům má vyrůst v místech současné zástavby, a z toho důvodu realitní společnost podala 26. června letošního roku na stavební úřad Prahy 8 ohlášení o odstranění centra občanské vybavenosti. Předpokládaný začátek demolice si stanovila na květen 2024.

Obchodní centrum v Tanvaldské ulici na sídlišti Ďáblice / foto: praha8.cz 

Radnice se záměrem nesouhlasí

Městská část Praha 8 s bouráním stávající obchodního centra nesouhlasí, a proto se na stavebním úřadě přihlásila o účast v řízení o vydání stavebního povolení k demolici.

„V případě likvidace nějaké stavby není podle stavebního zákona městská část účastníkem řízení, pokud si o to neřekne,“ popsal redakci PrahaIN.cz tiskový mluvčí Prahy 8 Milan Šalek a dodal, že městská část je vždycky účastníkem řízení v případě územního rozhodování o nové výstavbě, což se automaticky týká případné výstavby bytového domu.

„Uděláme všechno proto, abychom se jako účastník mohli bránit i ve správním řízení o odstranění tohoto centra. Jako městská část respektujeme práva vlastníka, budeme ale hájit zájmy obyvatel sídliště všemi zákonnými prostředky,“ uvedl Radomír Nepil (ANO), místostarosta pro rozvoj a výstavbu na webových stránkách městské části.

Územní studie sídliště Ďáblice

V návaznosti na nesouhlas se snahou realitní společnosti CPI vystavět v místech obchodních center výškové budovy, připravilo hlavní město v roce 2018 zadání pro kompletní územní studii celého sídliště. Jejím pořizovatelem byl odbor územního rozvoje pražského magistrátu a zpracoval ji Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve spolupráci s městskou částí Praha 8 a za účasti spolku Krásné Kobylisy a místních obyvatel.

Územní studie sídliště Ďáblice byla schválena letos 24. května a slouží jako hlavní doporučující podklad pro územní rozhodování v dané oblasti.

Vybrané požadavky studie stanoví mimo jiné zachování původní koncepce s okrskovými občanskými centry, mezi které patří i lokalita mezi Tanvaldskou a Střelničnou ulicí. Měla by v nich být zachována jejich společenská, kulturní a obchodní funkce. Mohou být multifunkční, obytná část však nesmí činit více než 30 procent z celkové pobytové plochy, důležité je zachování vybavenosti v přízemí budovy.

„Územní studie sice není závazná, ale městská část jako jeden z účastníků územního rozhodování bude trvat na jejím dodržení. Není daná zákonem, ale my ji bereme jako závaznou. Zpracovávala se dlouho, představuje postoj hlavního města, místních spolků a lidí, kteří se podíleli na její tvorbě,“ popsal naší redakci Milan Šalek a dodal, že pro všechny strany, které se podílely na její přípravě představuje velkou oporu i do budoucna ve všech fázích průběhu řízení pro vydání územního rozhodnutí.

Jak to bude dál

V současnosti se situace na sídlišti Ďáblice nachází v procesu řízení o odstranění stavby, o kterou zažádal investor na stavebním úřadě Prahy 8.

„U obou záměrů máme požádáno o územní rozhodnutí. Současně jsou obě žádosti podloženy kladnými stanovisky dotčených orgánů státní správy. Jsme přesvědčeni, že naše záměry vkusně zapadají do okolního prostředí a výškově jsou zarovnány s okolní výstavbou. Očekáváme, že stavební úřad bude postupovat v souladu s právním řádem,“ vyjádřil pro redakci PrahaIN.cz stanovisko investora CPI Reality tiskový mluvčí společnosti Jakub Velen.

Další postup bude určovat stavební úřad v Praze 8, obě strany řízení o územní rozhodnutí se mohou odvolat. Nadřízeným orgánem je v takovém případě stavební úřad magistrátu, poslední instancí potom ministerstvo pro místní rozvoj.

Vzhledem k zásadně odlišným představám investora a městského úřadu, který je prý odhodlán hájit zájmy místních obyvatel a zabránit jak demolici, tak i další výstavbě, se dá očekávat konec stavebního řízení v horizontu let.

Sídliště Ďáblice je ceněno pro svoji architektonickou a urbanistickou koncepci. Začalo vznikat v roce 1968 v rámci takzvaného Severního města. Hlavním autorem sídliště byl architekt Viktor Tuček.

Územní studie sídliště Ďáblice je ke stažení na stránkách magistrátu.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných