Praha bude letos dotovat rodinnou politiku 27 miliony

15. 02. 202221:49
Praha bude letos dotovat rodinnou politiku 27 miliony
foto: Jakub Mračno/Magistrát hlavního města Prahy

Pražští radní odsouhlasili rozdělení dotací v souvislosti s Programem v oblasti rodinné politiky pro rok 2022. Do služeb v oblasti sanace rodiny, doprovázení náhradních rodičů či podpory pečujících má být rozděleno 27 milionů korun. O rozdělení dotací nad 200 tisíc korun bude ještě rozhodovat zastupitelstvo, a to 24. února.

Magistrát rozděluje grantovou podporu celkem v šesti oblastech. Jedná se o preventivní aktivity na podporu stabilních vztahů v rodině, kam patří třeba podpora rodinných a komunitních center. Dále potom podpora znevýhodněných rodin a dětí, kam spadá dofinancování provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo financování terapeutické práce s rodinou.

Praha pak současně podporuje také služby náhradní rodinné péče, především organizace doprovázející pěstouny či služby podpory osvojitelů. V rámci podpory dobrovolnictví hlavní město nyní financuje rovněž neformální podporu dětí a mladých dospělých, kteří opouštějí zařízení ústavní výchovy. Činí tak formou mentorských a patronských programů.

Posledními dvěma oblastmi grantové podpory jsou oblast neformální péče, například odlehčovacích programů pro pečující rodiny a nově také rozvoj sociálně aktivizačních služeb na úrovni obce, do něhož se již po první výzvě zapojilo hned několik městských částí.

Program zahrnuje 82 žádostí

„Jsem ráda, že grantová podpora v oblasti služeb pro rodinu pomáhá stabilizovat důležité preventivní a podpůrné služby pražským rodinám a současně umožňuje hlavnímu městu rozvíjet nové oblasti podpory, a to od dobrovolnických programů pro mladé lidi odcházející z ústavní péče až po inovativní formy spolupráce na úrovni městských částí,“ uvedla v tiskové zprávě radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová (Praha Sobě).

Do programu bylo pro rok 2022 přijato celkem 82 žádostí. Rada hlavního města podpořila návrhy na poskytnutí dotací do 200 tisíc korun v celkové výši 2 840 000 korun a nad 200 tisíc v hodnotě 24 160 000 korun. Dotace nad 200 tisíc však ještě musí schválit pražské zastupitelstvo.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných