Praha bude zpracovávat bioodpad ve vlastní bioplynové stanici

26. 08. 202210:29
Praha bude zpracovávat bioodpad ve vlastní bioplynové stanici
foto: Markéta Šálková, PrahaIn.cz/Nádoba na bioodpad, ilustrační foto

Hlavní město získalo bioplynovou stanici a navazující rozvojové pozemky v Chrástu u Poříčan. Stalo se tak prostřednictvím její společnosti Pražské služby. Praha bude jako první velké město u nás zpracovávat bioodpad z domácností a gastroodpad z jídelen a restaurací ve vlastním zařízení.

Jak uvádí magistrát na svých webových stránkách, získáním bioplynové stanice se česká metropole zařadí po bok evropských velkoměst jako jsou Vídeň nebo Oslo, kde jsou již podobná zařízení součástí městského hospodaření s odpady. Tato akvizice také významně pomáhá Praze k plnění jejího Klimatického plánu do roku 2030 a Strategie přechodu na cirkulární ekonomiku.

Hlavní město tím také přispívá ke splnění požadavku nového zákona o odpadech, podle kterého musí Praha do roku 2030 více než zdvojnásobit množství vytříděného a využitého komunálního odpadu. Dnes je vytříděno přibližně 31 procent, ale již v roce 2025 to má být podle zákona 60 procent a v roce 2030 pak 65 procent. Bioodpad představuje nejvýznamnější složku komunálního odpadu.

Vzroste tak význam hnědých popelnic na bioodpad, které si mohou obyvatelé Prahy od roku 2022 bezplatně objednat. Magistrát uvádí, že podle jeho dat do nich mohou domácnosti vytřídit až jednu třetinu komunálního odpadu.

Zpracování bude možné do několika let

Bioplynová stanice promění bioodpad na bioplyn, který bude předáván po úpravě na biometan přímo do plynové sítě. Z té může být následně čerpán a využíván například pro pohon nákladních aut městských společností. Vedle toho vznikne digestát, který je využíván jako hnojivo.

Současný technologický provoz chrástecké bioplynové stanice je zaměřen především na zpracování zemědělského bioodpadu a využívá mokrou anaerobní fermentaci. Pro budoucí zamýšlené využití bude nutno provést stavební úpravy a rekonstrukci technologie tak, aby po navýšení kapacity bioplynová stanice zpracovávala 25 a 30 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu ročně. Se zahájením tohoto procesu se počítá v horizontu jednoho a půl a tří let.

Pozemky umožní další rozvoj

V areálu bioplynové stanice je možné postavit i další potřebné provozy pro potřeby odpadového hospodářství hlavního města. V plánech se počítá se s další bioplynovou stanicí s využitím technologie polosuché fermentace a kompostárnou.

Praha uskutečnila nákup areálu a rozvojových pozemků v Chrástu navýšením základního kapitálu Pražských služeb o částku 159 milionů korun. Toto zvýšení schválilo Zastupitelstvo hlavního města na svém červnovém jednání.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných