Praha chce koupit pozemek v Trojmezí

09. 06. 202311:22
Praha chce koupit pozemek v Trojmezí
foto: Redakce PrahaIn.cz/Příroda, ilustrační obrázek

Oblast na pomezí městských částí Praha 4, 10, 11 a 15 nazývaná Trojmezí, je významnou přírodní rekreační lokalitou. Dodnes však nenaplňuje svůj plný potenciál. Změnit to má rozhodnutí rady hlavního města o zakoupení pozemku.

Pozemek v lokalitě Trojmezí o výměře 23.590 metrů čtverečních by mělo hlavní město odkoupit na základě znaleckého posudku za 7.784.700 korun. Jeden čtvereční metr tak vyjde na 330 korun. Tento krok by měl napomoci komplexnímu řešení celé lokality, jak informuje tisková zpráva.

„Převedením tohoto pozemku do vlastnictví Prahy dojde k zásadnímu posunu při řešení celého prostoru Trojmezí a naplní se další krok směřující ke sjednocení plánování budoucnosti celé oblasti. Odkup má navíc význam i pro ochranu přírodní památky Meandry Botiče a zachování unikátní biodiverzity. Je totiž součástí jejího ochranného pásma,” uvedl pražský radní pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy Adam Zábranský (Piráti).

Přírodní památky a rekreace pro místní

Kromě přírodní památky Meandry Botiče se v lokalitě nachází také několik retenčních nádrží a zanedbaný ovocný sad. Ten má potenciál posílit biodiverzitu oblasti, která slouží jako rekreační pro obyvatele Chodova, Spořilova, Hostivaře nebo Záběhlic.

„Formou směn, výkupů a dalších majetkoprávních operací chceme pro Pražany zajistit veřejnou přístupnost i dalších jejich oblíbených rekreačních lokalit, jako jsou koupaliště a parky,” dodal Zábranský.

Mnoho návrhů neuspělo

Na podobu území už v minulosti existovalo několik studií, které vznikly na základě podnětů od vlastníků i místních občanských sdružení. Žádný návrh ale nenalezl potřebnou všeobecnou shodu. Praha a dotčené městské části podepsali v dubnu roku 2021 memorandum o společném postupu při využití Trojmezí.

„Mám velkou radost, že hlavní město může přispět k tomu, aby bylo možné celé rozsáhlé území uchopit komplexně a s respektem k názorům obyvatel. Město v minulosti uzavřelo memorandum s dotčenými městskými částmi, kde přislíbilo zachování volnočasového charakteru oblasti. Oblast Trojmezí je mi velmi blízká také z toho důvodu, že ji sama využívám,” připojila se náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková (Piráti).

Studie navrhuje postupnou revitalizaci

Rada hlavního města zadala zpracování krajinářské studie Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Ten má za úkol navrhnout konkrétní využití nezastavěného území. Jde o zanedbanou a těžce prostupnou lokalitu v příjemném místě, která by se měla stát cenným krajinným celkem s důrazem na péči o přírodní hodnoty a ochranu krajiny.

„V minulém volebním období jsme za úzké spolupráce s dotčenými městskými částmi zadali zpracování krajinářské studie. Koncept studie byl představen veřejnosti na několika setkáních a na procházkách v území. Studie navrhuje postupnou revitalizaci tohoto rekreačního území. Pro realizaci jednotlivých kroků je potřeba majetková držba a jsem rád, že se nám podaří získat první pozemky. V tomto úsilí budeme dále pokračovat,“ informoval náměstek pražského primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček (STAN).

Do tvorby se zapojili místní

První fáze participace proběhla dle informací na webu IPR v červnu loňského roku. Uskutečnilo se několik veřejných plánovacích akcí, komentované procházky a připraven byl i online dotazník. Podněty pak sloužily jako podklad pro zpracování návrhu studie.

Právě tu představil institut vloni v říjnu. Veřejnost se mohla účastnit jedné z komentovaných vycházek či takzvaného informačního a participačního kontejneru. Ten zájemce s návrhem seznámil a umožnil přidat zpětnou vazbu.

Cílem společného postupu městských částí a hlavního města při tvorbě studie je ponechat Trojmezí cenným krajinným celkem, ochránit jeho přírodní hodnoty a podpořit jeho začlenění do okolních čtvrtí. Součástí přípravné části studie tak byly i přírodovědné průzkumy, pozorování živočichů a rostlin či mapování pohybu návštěvníků a jejich potřeb.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných