Praha chce zajistit dostupnost sociálních služeb

30. 04. 202217:03
Praha chce zajistit dostupnost sociálních služeb
foto: Psychiatrická nemocnice Bohnice/Lůžka v Bohnické nemocnici

Rada hlavního města schválila memorandum o spolupráci na rozvoji komunitních služeb a transformaci sociálních služeb pro Pražany. Spolupracovat bude s organizací Abakus – nadační fond zakladatelů Avast. Magistrát hlavního města o tom informoval v tiskové zprávě.

Modernizaci a transformaci systému služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním podporuje Praha od roku 2019. Do té doby jako jediný kraj zajišťoval asi 75% kapacit lůžkové péče mimo své území, často v regionech bývalých Sudet.

Praha zaspala rozvoj sociální péče

„Praha v minulosti zaspala rozvoj sociální péče. Srovnáváme-li hlavní město s jinými regiony v republice, vidíme, že lidé s postižením a jejich rodiny vlastně politiky na magistrátu nezajímali. Dál se pokračovalo v komunistické praxi vyvážení lidí s postižením do ústavů do zapadlých koutů celé České republiky, kam, když chcete jet na návštěvu, musíte počítat s celodenním cestováním. Praha rozpojovala rodiny lidí s postižením a navíc ignorovala, že zajištění dostupné péče přímo na svém území je nejen základní potřeba lidí, ale i zákonná povinnost. Žádný jiný kraj v zemi nevydává miliardu na to, aby si platil 1.000 lůžek a rozvoj služeb mimo své území. Jsou to priority postavené na hlavu a je potřeba rozvoj zde v Praze, aby se toto neblahé dědictví narovnalo,“ říká Milena Johnová (Praha sobě), radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Metropole proto momentálně řeší zejména rozšíření kapacit komunitních služeb sociální péče přímo na svém území. Sociální služby v tuto chvíli zajišťují zejména nevládní organizace, kterým je z různých důvodů obtížné poskytnout finanční pomoc. Tato nemožnost financování brzdí přípravu nových služeb a následný rozvoj kapacit.

Abakus přispěje na pronájem prostor nebo vybavení

Spolupráce s fondem Abakus by měla přinést možnost zapojení dohodnutého objemu financí poskytovatelům sociálních služeb. Neziskové organizace tak budou moci s hlavním městem spolupracovat a vytvořit tak nové komunitní služby.

Nadační fond bude organizacím peníze poskytovat formou smlouvy o nadačním příspěvku. Určeny budou na úhradu předem stanovených nákladů. Jednat by se mělo například o pronájem prostor, vybavení nebo zajištění náboru a zaučení personálu.

2,5 milionu pro 4 poskytovatele

V úvodní části rozdělí Abakus peníze mezi 4 vybrané poskytovatele sociálních služeb. Půjde celkem o 2,5 milionu korun. Pomůže to asi 20 zdravotně znevýhodněným lidem se vstupem do samostatného života.

„Snažíme se vždy podporovat řešení, která mohou přinést systémovou změnu a opravdu pomoci. Sociálně zdravotní oblast podporujeme dlouhodobě a věříme, že prostředky našeho rodinného nadačního fondu společně s odbornou prací neziskových organizací a osvíceným přístupem veřejného sektoru mohou přinést trvalé změny k lepšímu, v tomto případě k vyšší kvalitě a snadnější dostupnosti důležitých sociálních služeb v Praze,” doplňuje Pavel Baudiš, spoluzakladatel Abakusu a Avastu.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných