Praha chystá jednotný záměr v oblasti pořádání trhů

07. 09. 202315:10
Praha chystá jednotný záměr v oblasti pořádání trhů
foto: Redakce PrahaIN.cz/Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí 2023

Městská společnost Prague City Tourism (PCT) připraví pro potřeby hlavního města počáteční podobu koncepce pražských trhů. Cílem je vytvoření systémového řešení pro celou tuto oblast. Prvním krokem bude vytvoření zásad pro konání trhů v centru města.

Jak se uvádí v tiskové zprávě magistrátu, přístup pro vytváření koncepce pražských trhů v Praze bude mít komplexní rozsah. Určí vhodné lokality z urbanistického pohledu, zaměří se na design a vizuální styl i skladbu sortimentu. Předlohou pro vznik materiálu budou již existující rešerše konceptů trhů v zahraničních městech jako je Vídeň, Drážďany, Krakov nebo Bratislava.

„Koncepce pražských trhů městu dlouhodobě chybí. V první fázi se chceme zaměřit na trhy na Staroměstském náměstí, Václavském náměstí, náměstí Republiky a Ovocném trhu a navrhneme pro ně konkrétní řešení, a to na základě vypracovaných zásad a s přihlédnutím na daná specifika. Vznikne ale i obecný manuál, který bude sloužit pro ostatní lokality,“ řekl pražský radní pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský (Piráti).

Součástí koncepce budou i možnosti týkající se kulturního programu a doprovodných akcí a popis variant obchodního vztahu s provozovateli trhu a procesem jejich výběru.

Tržní řád versus kulturní akce

V současné době se pořádání trhů legislativně řídí tržním řádem, což je nařízení magistrátu.

„Naším cílem je nastavit transparentní pravidla pro pořádání trhů a kultivovat je, aby nesnižovaly kvalitu veřejného prostoru v centru Prahy. Dnešní přístup města k pořádání trhů má několik slabých stránek. To, kde se trhy mohou konat, je stanoveno v tržním řádu. Někde město provozovatele vysoutěžilo, jinde uzavírá ad hoc nájemní smlouvy s žadateli, kteří o ně každý rok žádají, ale nehledí přitom na kvalitu,“ popsal aktuální stav Adam Zábranský.

Podle radního se v některých případech trhy konají mimo působnost tržního řádu, protože provozovatel se k jejich pořádání staví jako ke kulturní akci.

PCT vypracuje koncepci trhů ve spolupráci s městskou organizací Institut plánování a rozvoje a dalšími magistrátním odbory.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných