Praha loni zažila 7000 poruch na vodovodu či kanalizaci

26. 01. 202213:31
Praha loni zažila 7000 poruch na vodovodu či kanalizaci
foto: Patrik Pašek, PrahaIN.cz/Havárie vody jsou po Praze běžnou záležitostí

Počet havárií na pražské vodovodní a kanalizační síti klesá. Přesto jen v loňském roce museli vodohospodáři vyjíždět ke 4131 haváriím, což je téměř ke dvanácti nehodám denně. Oproti roku 2020 však počet výjezdů klesl o téměř 250 případů.

Projevují se tak investice, které se do vodovodního a kanalizačního řadu postupně vkládají. Jen opravy však v loňském roce spolky více než jednu a půl miliardy korun.

Nejčastější příčinou nehod je ve více než dvou třetinách koroze materiálu, která svědčí o zastaralosti pražského vodovodního řadu. 24 procent nehod lze pak připsat na vrub pohybům půdy.

Praha loni zažia 71 havárií I. kategorie. To je srovnatelné číslo s rokem 2020, kdy těchto velkých nehod bylo hlášeno 73. Za havárii I. kategorie se považuje událost, kdy zůstane bez přívodu vody více než tisíc odběratelů nebo strategické a významné zdravotnické či sociální zařízení.

Nehody však pražští vodohospodáři evidují i na kanalizačních řadech. I tady jejich počet loni oproti předcházejícímu roku klesl. Na kanalizaci bylo hlášeno 2805 poruch. Ve třech čtvrtinách případů šlo o ucpání odpady či sedimenty.

Potěšující je skutečnost, že se pomalu přestávají ztrácet v metropoli poklopy na kanály. I přesto jich během loňského roku bylo z ulic ukradeno téměř 250.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných