Praha plánuje park na soutoku řek. Velký jako 300 Václavských náměstí

02. 08. 202209:09
Praha plánuje park na soutoku řek. Velký jako 300 Václavských náměstí
foto: archiv MČ Praha - Zbraslav/Příměstský park u soutoku Vltavy a Berounky by měl sahat až k hranicím Černošic.

Okolí soutoku Vltavy a Berounky v oblasti Lahovic na jihu hlavního města by se mělo proměnit v rozlehlý příměstský park. Z rozhodnutí městských radních proto bude v brzké době vyhlášena mezinárodní soutěž, která určí budoucí podobu území o rozloze, na niž by se vešlo hned 300 Václavských náměstí.

Již v srpnu by mělo dojít k vyhlášení „mezinárodní krajinářsko urbanistické soutěže“, která určí budoucí podobu obrovských ploch okolo soutoku Vltavy s Berounkou. Území o rozloze přes 1300 hektarů spadá pod pět městských částí Prahy a město Černošice na jižním okraji metropole. I to je jeden z důvodů proč se radní rozhodli dlouho připravovaný plán „zastřešit“.

Přes 1000 hektarů

„Předmětem soutěže je krajinářské řešení říční nivy na soutoku Berounky a Vltavy v Praze o rozloze přes 1000 hektarů. Řešené území má různorodou vlastnickou strukturu a využití. Střetává se zde množství různých zájmů. Přitom tato říční krajina na okraji hlavního města skýtá obrovský potenciál, který ale nemá jasnou krajinářskou koncepci a pravidla rozvoje,“ uvádí na svém webu Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), který má projekt i soutěž samotnou na starosti.

Hledá se tým s vizí

Cílem mezinárodní soutěže o návrh je podle informací PrahaIN.cz vybrat tým zpracovatelů, který dokáže navrhnout budoucí podobu celé lokality okoélo soutoku a její „dlouhodobý rozvoj formou příměstského parku“. Soutěž je pořádána v rámci projektu Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny, který je financován z dotací Státního fondu životního prostředí ČR. „Vítězný tým bude v následné zakázce zpracovávat návrh masterplánu tohoto území a dílčí krajinářské studie,“ upřesňuje IPR na webu. Odborníci institutu také upozoňují, že dosavadní „dílčí a nekoordinované zásahy“ v minulosti „ničily zdejší krajinu“.

Park, sady, aleje i pastviny

A co tedy vedení města od řešení lokality na jihu metropole očekává? Podle vyjádření městské rady, která aktuálně dala zelenou vyhlášení mezinárodní soutěže, by u soutoku měl do budoucna vzniknout přírodní park pro rekreaci, ale například i ovocné sady, stromořadí nebo pastviny pro zvířata či menší hospodářské plochy. To by celkově mělo posílit už tak cennou biodiverzitu celé oblasti a zároveň přispět ke zlepšení klimatické situace ve městě.

Z dokumentu rady, který má PrahaIN.cz k dispozici také vyplývá, že dalším z cílů proměny v lokalitě, by měl být i vznik ekologicky příznivé protipovodňové ochrany sídel podél Berounky, tedy Lipenců a záplavami ohrožené části Černošic. Nové propojení by pak mělo v rámci řešení příměstského parku vzniknout pro pěší a cyklisty mezi Radotínem a Zbraslaví.

Nejdřív šest, pak tři, pak jeden

Samotná soutěž bude podle informací redakce z IPR Praha dvoukolová. Harmonogram počítá s vyhlášením ke 3. srpnu, přičemž během září by mělo být vybráno šest návrhů. Z této šestice by pak počátkem roku 2023 měli vzejít tři „finalisté“, z nichž IPR vybere vítěze. Ten by měl být znám v polovině dubna příštího roku.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných