Praha schválila 40 milionů korun na projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí

29. 11. 202319:10
Praha schválila 40 milionů korun na projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí
foto: Redakce, PrahaIn.cz/Podzim v Gröbovce, ilustrační foto

S adaptací na změnu klimatu mají Praze pomoci projekty, na které byla z rozpočtu hlavního města schválena částka ve výši 40 milionů korun na rok 2024. O příspěvek mohou lidé žádat až v sedmi různých kategoriích, letos poprvé i v oblasti cirkulární ekonomiky.

Dle tiskové zprávy bude možné od 2. ledna 2024 do 12. ledna 2024 zažádat o dvouletou dotaci na projekty, které Praze pomohou se zlepšením životního prostředí.

Dotace na zlepšení stavu životního prostředí i soudržnost obyvatel

„Strategie pro přechod na cirkulární ekonomiku je jedním ze čtyř základních pilířů Klimatického plánu Prahy do roku 2030,“ zmiňuje v tiskové zprávě Jana Komrsková (Piráti), náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu.

Dotace je přístupná jak pro fyzické osoby, tak osoby právnické. Ty mohou mít podobu například náboženských společností, obecně prospěšných společností, veřejných vysokých škol, akademie věd nebo společenství vlastníků jednotek (od jejich vzniku však musí uplynout více než jeden rok).

Projekty mohou mít například podobu komunitního kompostování, swapů nebo opravárenských a šicích dílen. Jedná se tedy o nápady, které pomohou životnímu prostředí a zároveň přispějí komunitnímu životu ve městě.

Zájemci o dotaci z vybraných kategorií mohou žádat až o 450 tisíc korun. Jedná se především o kategorie veřejná zeleň, cirkulární ekonomika, ochrana přírody a ekologická výchova. Spadat sem budou i velmi specifické projekty.

Pokud budou návrhy spadat do skupin zaměřených na adaptaci a zmírňování dopadů klimatické změny, mohou se ucházet až o 600 tisíc korun. Poslední skupinou jsou poté výukové a vzdělávací programy pro školy, na které je možné čerpat dotaci do výše 900 tisíc korun.

Jak uvádí tisková zpráva, schválení žádosti o dotaci bude záležet na splnění potřebných formalit a obsahového hodnocení podle pěti vytyčených kritérií. Ta jsou účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost vlastního návrhu.

Magistrát hlavního města Prahy poskytuje pro žadatele všechny potřebné informace na portálu praha.eu. V případě potřeby jsou k dispozici i konzultace e-mailem a telefonicky.

Smysl cirkulární ekonomiky

Na svých webových stránkách uvádí Institut cirkulární ekonomiky, v čem tkví její podstata. Cirkulární ekonomika si dává za cíl spojit několik principů, které umožňují používat co nejméně přírodních zdrojů a zároveň mít co nejnižší produkci odpadu. Institut vytyčuje šest důležitých pilířů, na kterých cirkulární ekonomika stojí. Jedním z nich je například ekodesign, který značí důležitost prvotního návrhu produktu. Ten by měl mít tak již od počátku minimální dopad na životní prostředí. Dále sem spadá průmyslová symbióza, jejímž smyslem by měla být přeměna odpadu na zdroj nebo také myšlenka „Cradle to Cradle“, tedy že produkt je navržen takovým způsobem, aby mohl být neustále znovu recyklován.

„Cirkulární ekonomika vytváří funkční a dlouhodobě udržitelné vztahy mezi přírodou a lidskou společností. Materiály, které nás každodenně obklopují, jako je dřevo, textil, plasty či stavební materiály, vnímáme jako bohatství, se kterým je nutné pečlivě nakládat,“  zmiňuje na webu Soňa Klepek Jonášová, zakladatelka institutu Cirkulární Ekonomiky.  

Podstatné tak není pouze šetrný přístup k životnímu cyklu a ochrana prostředí, ale i generace zisku a zapojení do ekonomického růstu. 

Klimatický plán do roku 2023

Jak jsme již dříve psali, město schválilo plán v květnu roku 2021. Jeho cílem je proměnit Prahu v uhlíkově neutrální město, což znamená snížit emise CO2 o 45 procent do roku 2030. Kvalita života by se podle plánu měla v Praze v budoucnosti výrazně zlepšit. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných