Praha se chce zaměřit na budoucnost veřejné vybavenosti

16. 04. 202209:00
Praha se chce zaměřit na budoucnost veřejné vybavenosti
foto: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy/Efektivnější plánování veřejné vybavenosti se má týkat zejména škol a školek.

Radní hlavního města Prahy v pondělí rozhodli o zpracování prognózy vývoje obyvatelstva, a to za účelem efektivnějšího plánování veřejné vybavenosti. Zejména se jedná o školy a školky. Projekt se však chce zaměřit i na zdravotnická zařízení, dětská hřiště, sportoviště nebo například domovy pro seniory. Prognózu zpracuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Aktualizována má být každé dva roky.

„Dlouhou dobu město přistupovalo k budování občanské vybavenosti až poté, kdy začala chybět. Tento materiál je výkopem k novému systematickému přístupu. Díky využití současných geografických a statistických softwarů, odborného přístupu a dobré spolupráci všech stran by měl vzniknout materiál na špičkové úrovni, který nám umožní připravovat projekty v předstihu dříve, než budou zoufale chybět,“ uvádí v tiskové zprávě náměstek primátora Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu).

Klíčovou částí má být analýza vybavenosti mateřskými a základními školami. Jedná se o aktuální téma, jenž je ovlivněné růstem porodnosti v posledních letech a rezidenční výstavbou bez dostatečné vybavenosti. Výstupy mají sloužit jako podklad pro přípravu nové občanské a sportovní vybavenosti. Dále potom jako podklad pro vyjednávání s developery ohledně jejich příspěvku na veřejnou vybavenost lokality, do které vstupují.

Kapacity nestačí

„Výstupy projektu budou sloužit především jako podklad pro zpracování Strategie rozvoje školství, zároveň jde o důležitý podklad pro odbory magistrátu při řešení nároků městských částí na rozpočet města. Praha už dlouhodobě poukazuje na nedostatečné kapacity a potřebu budovat a dostatečně vybavovat školská zařízení. Obzvláště v této migrační době jsou tyto výstupy pro město zcela stěžejní,“ nechal se slyšet radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Vít Šimral (Piráti).

Prognóza má především zmapovat předpokládané scénáře vývoje počtu obyvatel a veřejné vybavenosti pro území hlavního města v podrobnosti jednotlivých městských částí a některých vybraných území, kde se počítá s dynamickým nárůstem počtu obyvatel, tedy zejména brownfieldy a rozvojová území. Vycházet bude z nejnovějších dat ze sčítání lidu, domů a bytů. Novinkou potom bude také zpřesněná modelace rozvojových oblastí Prahy. V tomto kontextu by se měla vybavenost plánovat v předstihu. Prognózu zpracuje IPR.

Prognóza všech variant vývoje

„První částí bude demografická prognóza v intervalu pěti let do roku 2050 ve více variantách budoucího vývoje, do které vstupují data platného územního plánu a jeho změn, připravovaného Metropolitního plánu a záměrů na provedení změn v území. Varianty budoucího vývoje budou obsahovat realistickou, maximální, střední i nulovou migraci obyvatel. Druhou částí je analýza a prognóza veřejné vybavenosti, která analyzuje současný stav a budoucí potřeby vybraných typů veřejné vybavenosti,“ tvrdí ředitel IPR Ondřej Boháč.

Analýza a prognóza veřejné vybavenosti bude zpracována v těchto oblastech: školství (mateřské, základní a střední), zdravotnictví (praktičtí lékaři, polikliniky), sociální služby (domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem), kultura (kulturně komunitní centra, knihovny), rekreace (parky, dětská hřiště, veřejná sportoviště), sport (sportovní areály), obchod (potravinářské prodejny). S ohledem na zodpovědnost města v oblasti zajišťování infrastruktury veřejné vybavenosti je údajně prioritou analýza stavu a potřeb regionálního školství. Prognóza má být dokončena ještě v letošním roce.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných