Praha spustila dotační program na nulté ročníky pro ukrajinskou mládež

03. 12. 202208:21
Praha spustila dotační program na nulté ročníky pro ukrajinskou mládež
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Vlajka Ukrajiny

Školy, organizace či samotné městské části mohou čerpat z dotací na nulté ročníky pro ukrajinskou mládež ve věku od 15 do 19 let. Kurzy, které mají za cíl pomoci ukrajinským dětem se začleněním a zvládnutím českého jazyka, se uskuteční od ledna do prosince roku 2023.

Podle tiskové zprávy rozeslané médiím to bude v praxi vypadat tak, že děti budou moci navštěvovat roční kurz, který by měl kopírovat klasický školní rok českých dětí. Kurz musí obsahovat výuku češtiny jako druhého jazyka, výuku české historie, zeměpisu, matematiky a občanské výchovy. Do programu je také zahrnuta příprava na přijímací řízení a v neposlední řadě důraz na rozvoj vztahu daných účastníků k České republice a studiu u nás.

„Praha chce pomoci ukrajinským mladým lidem pokračovat v jejich studiu na českých středních školách a zajistit jim průpravu do českého jazykového a kulturního prostředí. Pro většinu z nich je začlenění do českého vzdělávacího systému problematické ať už z důvodu špatné orientace v typu škol, podmínkách přijetí, nebo je v jejich studijních ambicích brzdí jazyková bariéra. Důsledkem toho hrozí riziko jejich špatné uplatnitelnosti na trhu práce a vyšší zátěž pro náš sociální systém,” uvedl v tiskové zprávě zaslané médiím Vít Šimral (Piráti) pražský radní pro oblast školství.

Podle webu eud.praha.eu ukrajinští účastníci těchto kurzů budou zváni také do běžných českých škol, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli, co studium v České republice obnáší a jakým způsobem funguje. V první řadě se myslí na integraci těchto studentů.  

Vlivem stále nekončící války na Ukrajině se Praha rozhodla k těmto krokům, které pomohou ukrajinským dětem jak se začleněním, tak s možností dále studovat obory, které si sami zvolí. Tímto opatřením by se měly zvýšit jejich předpoklady a následné uplatnění v pracovních odvětvích. 

Nejedná se však o přijetí žáka ke studiu. Ačkoli škola ukrajinského studenta do tohoto kurzu přijme, neznamená to, že jej musí přijmout příští rok do běžného studia. Student taktéž nemá žádné výhody u přijímacích zkoušek. 

Organizace UNICEF na tyto účely poskytne 22,5 milionu korun. 

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných