Praha zná dodavatele protikorupčních systémových opatření

08. 04. 202317:02
Praha zná dodavatele protikorupčních systémových opatření
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Magistrát hlavního města Praha

Dodavatel na komplexní poradenství v souvislosti se zavedením systému protikorupčního managementu v prostředí Magistrátu hlavního města se v následujících měsících pokusí implementovat mezinárodní normu, která slouží jako návod. Zaměří se především na úplatky.

Mezinárodní norma ČSN ISO 37001 poskytuje návod na vytvoření, implementaci a kontrolu systému protikorupčního managementu (ABMS) v organizacích. Na pražském magistrátu se ji v následujících měsících pokusí zavést společnost E&Y, jak uvádí tisková zpráva.

„Systém protikorupčního managementu není všespásný. Neznamená absolutní imunitu vůči korupci. Pomáhá ale zavádět rozumná a přiměřená opatření k prevenci a případnému odhalování úplatkářství. Po úspěšném schválení Protikorupční strategie v minulém volebním období je výběr dodavatele na poradenství tohoto typu se zaměřením na zavedení mezinárodní normy ISO na pražském magistrátu jedním z dalších zásadních milníků,“ uvedl Adam Zábranský (Piráti), radní pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy.

Boj proti úplatkům a korupci

Jde o normu, která vychází z mezinárodních dohod OECD a OSN proti úplatkářství a korupci. Impulzem pro její vznik byla skutečnost, že přijetí zákonných norem samo o sobě proti korupci nestačí. Je tedy nutné, aby v tomto boji zasahovaly i jednotlivé organizace.

„Inspirací pro zavedení normy jsou nám také zkušenosti pražských akciových společností, které už certifikát mezinárodně uznávaných protikorupčních norem získaly, anebo o něj nyní usilují,“ dodal Zábranský.

Transparentní a otevřené prostředí

Cílem protikorupčního managementu je vytvořit transparentní a otevřené prostředí v organizacích, jakými je právě například pražský magistrát. Systém pomáhá také se zmírněním nákladů, rizik a škod spojených s úplatky. Podporuje i důvěryhodnost a posiluje dobrou pověst.

„Důvodů pro zavedení systému protikorupčního managementu je celá řada. Tento systém obecně napomáhá k boji proti korupci, což je dlouhodobou strategií magistrátu i organizací města. Systém v praxi umožňuje ověřit nastavené vnitřní procesy, ověřit nastavené úrovně transparentnosti a etického chování a také upevnit firemní kulturu a získat větší důvěru ze strany klientů i veřejnosti. Důležitou součástí systému je posílení interních procesů tak, aby se na všech úrovních řízení úřadu snížilo potenciální riziko korupce, případně i podezření z netransparentního chování,“ doplnil ředitel Magistrátu hlavního města Prahy Martin Kubelka.

V rámci systému ABMS by se měl magistrát dočkat opatření, jakými je například identifikace a hodnocení rizika úplatkářství, prevence a odhalování úplatkářství nebo případná konkrétní reakce. Týkat by se měla zejména agend zadávání veřejných zakázek, nakládání s nemovitostmi a správy bytového fondu. Zapojí se odbory veřejných zakázek, hospodaření s majetkem, evidence majetku, bytového fondu a právní podpory.

Protikorupčí systémy už mají Pražské služby i Dopravní podnik

Dříve než pražský magistrát se protikorupční systém rozhodly zavést i další pražské organizace. Například Pražské služby získaly implementaci už v červnu 2021.

„Uplatňujeme politiku nulové tolerance k veškerému korupčnímu jednání. V případě podezření na to může kdokoli upozornit anonymně prostřednictvím komunikačního nástroje „Nenech to být“ nebo speciálních schránek v areálech Pražských služeb. Dále u nás probíhá prověřování důvěryhodnosti osob vystavených korupčnímu riziku. Výsledky pravidelně reportuje manažer systémů řízení nejen vedení společnosti, ale i představenstvu, dozorčí radě a výboru pro audit. Celý tento systém přijali zaměstnanci pozitivně, a to zejména možnost důvěrně komunikovat prostřednictvím externího webu. Nešlo pro ně ale o žádnou novinku. Už z dřívější doby byli zvyklí na náš vlastní protikorupční systém - systém trestně právní odpovědnosti,“ vysvětlil systém Patrik Roman, generální ředitel Pražských služeb.

Prevenci korupčního a neetického jednání se rozhodl zavést také Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP). Úspěšné zavedení dokončil koncem loňského roku.

„Zpřísnili jsme pravidla pro poskytování a přijímaní darů a sponzoringu, zakotvili jsme pravidlo, že žádnou pozici na úrovni středního a vyššího managementu nelze obsadit bez standardního otevřeného výběrového řízení. U obchodních partnerů si děláme detailní screening, například jestli nejsou na sankčních seznamech, jestli si plní veškeré povinnosti vůči státním institucím, ověřujeme o nich informace s cílem identifikovat potenciální rizika budoucí spolupráce, včetně rizika potenciálního střetu zájmů, odsouzení právnické osoby, podezření na korupční praktiky nebo jinou trestnou činnost, zakázané či neetické obchodní praktiky, napojení na politicky angažované osoby a podobně. Obdobně postupujeme i u uchazečů o zaměstnání v DPP,“ informoval generální ředitel OICT Tomáš Barczi.

Většina podnětů je bezdůvodných

Zavedení systému hodnotí Tomáš Barczi pozitivně. Podle jeho slov přináší společnosti více podnětů než v předchozích obdobích. I když se jejich naprostá většina po auditu ukáže jako nedůvodná.

„Standard uvedeného protikorupčního managementu vychází z nejpřísnějších protikorupčních norem UK Bribery Act 20. Jako městská společnost Operátor ICT si zakládáme na maximální hodnověrnosti a transparentnosti a na takovém typu hospodaření a jeho transparentním fungování stavíme její řízení. Zaváděním protikorupčních opatření a jejich realizací v praxi jdeme příkladem dalším městským firmám i magistrátu a jasně tím říkáme, že je pro nás jakákoliv tolerance úplatkářství nebo korupce, ať už přímé, či nepřímé, nulová,“ uzavřel generální ředitel OICT Tomáš Barczi.

Plán implementace zabere asi rok

V průběhu asi jednoho roku by mělo na pražském magistrátu dojít k vytvoření rozdílové analýzy ze současného stavu do stavu budoucího. Bude také naplánována samotná implementační fáze a vytvořen komunikační program pro vybrané zaměstnance.

Na závěr pak dojde ke kontrole formou monitoringu procesů, nastavení postupů pro interní audit a přezkoumání nastaveného systému v souladu s normou ISO. Zakázka bude magistrát stát 4,95 milionu bez DPH.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných