Pražané nejvíce třídí plasty, papír a sklo. O poznání hůře si však vedou u plechovek, oleje a textilu

19. 02. 202212:21
Pražané nejvíce třídí plasty, papír a sklo. O poznání hůře si však vedou u plechovek, oleje a textilu
foto: Barbora Novotná, PrahaIN.cz/Nepořádek v Praze

Plasty, papír i sklo třídí Pražané správně, větší problém už mají s plechovkami nebo textilem a nejméně z nich třídí použitý olej. Ukázal to průzkum Pražských služeb, podle nějž mnoho kovových obalů na nápoje stále míří do směsného odpadu.

Čísla z třídících linek sice ukazují zvýšené množství plechovek, ale zároveň stále stoupá počet nápojů prodávaných právě v plechovkách. „Kovové nápojové obaly mohou být dobrým sluhou, nebo zlým pánem. Záleží, zda je kov z plechovky opětovně využit, nebo putuje spolu s komunálním odpadem na skládku, nebo k energetickému využití do spalovny,“ uvedl k tomu Radim Mana, tiskový mluvčí Pražských služeb.

To, že plechovka končí ve směsném odpadu, přiznaly téměř dvě pětiny obyvatel města.

Na třídění se nijak nepodepsala koronavirová krize, odpad stále třídí tři čtvrtiny Pražanů, tedy stejně jako v loňském roce. Čtvrtina z nich se dokonce zlepšila. Většina z nich je také spokojena s dostupností kontejnerů, kam odpad nosí, celých 81 procent, a to i přesto, že průměrná délka cesty ke kontejneru vzrostla.

„Zatímco v roce 2015 mělo kontejner do 100 metrů od domova 67 procent dotázaných, loni už to bylo jen 59 procent,“ uvedly Pražské služby.

Pražané mohou využít Re-use centra

Stejný je i zájem o třídění bioodpadu: 64 procent, což je srovnatelné číslo s předchozími lety. „Očekáváme, že toto číslo v budoucnu poroste. Doposavad šlo o komerční službu využívanou primárně zahrádkáři a majiteli rodinných domů. Do metropolitního odpadového hospodářství byla separace bioodpadu zařazena před dvěma lety,“ uvedl Mana.

O důležitosti takzvané cirkulární ekonomiky je přesvědčen i radní hlavního města Prahy pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN), který sdělil, že recyklace je pouze jedním ze tří pilířů odpadového hospodářství.

„Ty další dva jsou neméně důležité. Jde o předcházení vzniků odpadů a opakované využití věcí. Tyto principy může uplatnit každý z nás i město. Hlavní město Praha již neudělí záštitu, neposkytne dar ani dotaci, ani nenaváže partnerství s nikým, kdo nebude předcházet vzniku jednorázových výrobků a obalů,“ upozornil Hlubuček. Pomáhat mají i nová takzvaná Re-use centra, jejichž smyslem je najít pro staré věci nové uplatnění.

Zdaleka nejhorší výsledek naopak zaznamenalo třídění použitého oleje, baterií či textilu. Pro vše slouží speciální kontejnery nebo je možné odpad odevzdat ve sběrném dvoře. Pouze necelá polovina účastníků průzkumu také uvedla, že odváží do sběrného dvora nebezpečný odpad.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných