Pražané „ukradli“ za polovinu roku vodu za tři miliony korun

17. 09. 202218:24
Pražané „ukradli“ za polovinu roku vodu za tři miliony korun
foto: Patrik Pašek, PrahaIN.cz/Vodoměr; ilustrační foto

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) provádí průběžné kontroly, během kterých se zaměřují zejména na takzvané „černé odběry“. Podle nejčerstvější informací přímo ze společnosti PVK, počet nelegálních odběrů pitné vody a černé produkce odpadních vod za prvních osm měsíců letošního roku klesl, avšak výrazně vzrostla nafakturovaná částka nepoctivým zákazníkům.

Jak uvádí zástupci PVK v tiskovém prohlášení, od ledna do srpna vodárenská společnost nafakturovala téměř 3 milióny korun, zatímco za stejné období loňského roku to bylo 2,2 miliónů korun. Loni za stejné období PVK evidovaly 272 případů, letos jich je 212.

Z celkových 86 případů nelegální produkce odpadních vod jich pracovníci PVK prokázali 97 procent. „V drtivé většině případů se jednalo o nepřihlášenou kanalizační přípojku a přímé napojení do revizní šachty,“ řekl tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

U černých odběrů pitné vody firma prošetřila 126 případů a podařilo se jich prokázat 102. Nejčastěji se vyskytovala neoprávněná manipulace s vodoměrem (71 procent), neměřená odbočka před vodoměrem (17 procent) a neevidovaná vodovodní přípojka (10 procent).

Pokuty mohou být vysoké

PVK vytipovávají potenciální černé odběry kontrolou odběrných míst z vlastní databáze. Pokud stávající smlouva na vodné neobsahuje ujednání o odvádění odpadních respektive srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, provedou v nemovitosti kontrolu.

PVK také kontroluje objekty, které nejsou v její databázi (jedná se o vlastní studně) s ohledem na napojení do veřejné kanalizace. Do soukromých objektů zaměstnanci PVK vstupují vždy za přítomnosti vlastníka objektu. PVK žádají i příslušný místní úřad (státní stavební dohled) o případnou pomoc. Stav vypouštění odpadních vod zjišťuje PVK také pomocí kamerového průzkumu a speciálních úkonů.

Na základě přešetření PVK stanoví výši způsobené škody. Pokud nelze objektivně zjistit dobu užívání, ani ji stanovit pomocí stavebních úřadů nebo dodavatelských společností, a užívání nemovitosti trvá delší dobu, dobu trvání neoprávněného odběru či neoprávněného vypouštění stanoví PVK v souladu s občanským zákoníkem a zpravidla fakturuje náhradu škody za dobu tří let před datem zjištění neoprávněného odběru či neoprávněného vypouštění.

Prahou prochází tisíce kilometrů trubek

PVK provozují vodovodní síť v délce 3 563 kilometrů, délka vodovodních přípojek činí 881 kilometrů. Kanalizační síť měří 3 742 kilometrům, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1 018 kilometrů.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných