Pražská kanalizace je v pořádku, špatné úseky byly opraveny

16. 02. 202221:29
Pražská kanalizace je v pořádku, špatné úseky byly opraveny
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Havárie vody - Pražské vodovody a kanalizace

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) pravidelně kontrolují stokovou síť. Pracovníci loni prošli 135 kilometrů sítě a zrevidovali přes dva tisíce vstupních šachet a objektů.

Při prohlídkách bylo zjištěno 23 havárií na síti. Zároveň také vzniklo 83 návrhů na odstranění závad, které byly zařazeny do plánu oprav a investic.

19 kilometrů splaškové kanalizace bylo zkontrolováno pomocí kouřové metody. Ta se využívá primárně za účelem nalezení nepovoleného napojení dešťových vod do splaškové kanalizace. PVK takto loni odhalily celkem 34 takových napojení. Jejich odstraněním se přitom snižuje zatížení čerpacích stanic a pobočných čistíren.

Odpojením špatně napojených přípojek se zlepšila kvalita povrchových vod

Nalezeno bylo také třináct nesprávně napojených splaškových přípojek na srážkovou kanalizaci. Jejich odpojení zlepšilo kvalitu povrchových vod na území metropole.

Preventivní průzkum stokové sítě je prováděn u neprůlezných profilů pomocí televizních inspekčních systémů a u průlezných profilů pomocí pěší prohlídky. Kontrolovány jsou také stoky ohrožené vysokou rychlostí odváděných vod.

Pražská stoková síť má celkovou délku 4 760 kilometrů, včetně kanalizačních přípojek. Většina odpadních vod, asi 92 procent, je odváděno na Ústřední čistírnu odpadních vod v Bubenči. Zbytek je veden na některou z 21 pobočných čistíren v okrajových částech města.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných