Pražská plynárenská získala certifikát boje proti korupci

01. 12. 202215:29
Pražská plynárenská získala certifikát boje proti korupci
foto: Se svolením Pražská plynárenská/Pražská plynárenská

Jako první energetická společnost v České republice získala Pražská plynárenská spolu se svými dceřinými společnostmi kompletní plnou certifikaci systému protikorupčního managementu dle ČSN ISO 37001. O vytvoření transparentního prostředí se snaží dlouhodobě.

Jak je uvedeno v tiskové zprávě, Pražská plynárenská zcela odmítá korupci v jakékoli její formě. Právě proto se dlouhodobě angažuje v oblasti protikorupčního managementu a důsledně netoleruje jakékoli formy korupčního jednání.

Společnost již dříve přijala opatření, která uplatňují Etický kodex a Protikorupční politiku v každodenních chodu společnosti. Nyní za ně získala komplexní plnou certifikaci systému protikorupčního managementu dle ČSN ISO 37001. Může se jí chlubit jako první energetická společnost v ČR. Stejnou certifikaci obdržely i dceřiné společnosti Pražská plynárenská Distribuce a Pražská plynárenská Servis Distribuce.

„Velmi mě těší, že Pražská plynárenská a její dceřiné společnosti jsou aktuálně jediné energetické společnosti, které se kompletní plnou certifikací mohou pochlubit. Vnímám to jako významný přínos pro udržení důvěry našich zákazníků a partnerů a zároveň uznání práce, které jsme v této oblasti doposud odvedli,“ uvedl předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský.

Nejpřísnější normu splňuje přes tisíc společností z celého světa

Norma ČSN ISO 37001 je nejpřísnější mezinárodní norma, která bojuje proti korupci. Firmám udává jednotný rámec vyhodnocování interních protikorupčních procesů, který může pomoci i při řešení případných slabin.

Obdobnou certifikaci získalo od roku 2016, kdy byla norma uvedena v platnost, více než 1 000 společností z celého světa. I těm se podařilo splnit požadavky a doporučení pro ustavení, zavedení, provozování, kontrolu a zlepšování systému v boji proti korupci.

Díky normě mohou společnosti lépe zajišťovat prevenci i odhalování korupce a zároveň na ni přiměřeně reagovat. Jedná se zejména o oblasti nákupu, výběrových řízení, střetu zájmů, náboru zaměstnanců, finančních operací, sponzoringu nebo prověřování obchodních partnerů.

Projekt trval téměř rok

Pražská plynárenská se o implementaci všech zásad a opatření snažila téměř rok. Zapojilo se několik desítek zaměstnanců i vrcholové vedení společnosti a pomohla také spolupráce s poradenskou společností Ernst & Young.

Projekt zakončil v listopadu certifikační audit. Pražská plynárenská i její dceřiné společnosti budou však i nadále opětovně prověřovány. Každý rok bude příslušná certifikační autorita zkoumat, jestli a jak se systém proti korupci vyvíjí a případně zlepšuje. Pražská plynárenská už nyní chystá aktualizaci v podobě nové aplikace pro výběrová řízení, která pohlídá transparentnost dat i jejich ochranu.

„V rámci zavedení těchto opatření očekáváme přínosy nejen v oblasti předcházení, odhalování a řešení případů úplatkářství, ale zejména v rámci zlepšení protikorupční kultury na pracovišti, zvyšování důvěryhodnosti společnosti, předcházení střetu zájmů a v neposlední řadě i snižování nákladů,“ dodal Pacovský.

Jeden z nejvýznamnějších dodavatelů energií

Pražská plynárenská je jedním z nejvýznamnějších tuzemských dodavatelů energií. Vlastní ji hlavní město Praha. Zásobuje téměř 450 tisíc odběrných míst po celé České republice. Svým zákazníkům se snaží poskytovat profesionální a spolehlivé služby s přidanou hodnotou.

Dceřiná společnost Pražská plynárenská Distribuce provozuje v Praze a okolí téměř 4,5 tisíce kilometrů plynovodních sítí.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných