Pražská tržnice v Holešovicích přejde pod Výstaviště Praha

16. 12. 202112:15
Pražská tržnice v Holešovicích přejde pod Výstaviště Praha
foto: facebook Divadlo bratří Formanů se svolením/Imaginárium

Vlastníkem areálu holešovické tržnice je po vleklých soudních sporech hlavní město Praha. Kvůli snadnějšímu rozvoji a údržbě jej od července 2022 včlení do městské akciové společnosti Výstaviště Praha.

V posledních letech se sice podařilo zkulturnit vnější prostranství i opravit mnohé budovy tržnice, nicméně magistrátní odbor majetku si slibuje od změny snazší provoz i další rekonstrukce podle vítězného návrhu probíhající mezinárodní architektonické soutěže. Výhodou spojení jsou synergie ve správě obou areálů, které jsou dány jejich obdobnou velikostí, víceúčelovým využitím pro veřejnost i tím, že se jedná se o památkově chráněné areály ve vlastnictví města.

Skutečnost, že se areály nacházejí ve stejné čtvrti města a budou spravovány společně, je sama o sobě potenciálem pro sdílení zdrojů i know-how v řízení a správě, propagaci areálu směrem k veřejnosti i úspoře režijních nákladů. Rozhodujícím faktorem pro tento krok jsou zkušenosti vedení Výstaviště s přípravou a uskutečňováním celkové proměny rozsáhlého multifunkčního areálu po programové, stavební i ekonomické stránce.

Vedení Výstaviště Praha se osvědčilo


„Za poslední 3 roky ve vedení naší akciové společnosti se nám podařilo navrhnout a zrealizovat širokou revitalizaci zejména spodní části areálu Výstaviště, vyprojektovat a zahájit rekonstrukci jak divadla Spirála, tak Křižíkových pavilonů a rozhodně nejsme u konce. Díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy se nám tyto cíle daří uskutečňovat. Převzetí tržnice tak vnímáme jednak jako logické vyústění naší dosavadní činnosti a zároveň jako novou výzvu pro celý tým. Budeme rádi, když se pod naším vedením bude její areál dále otevírat návštěvníkům, bude přinášet širokou nabídku služeb, gastra, obchodů, kultury a dalších volnočasových aktivit,” komentuje novou situaci předseda představenstva Výstaviště Praha, a. s. Tomáš Hübl.

Je též v plánu zachovat pravidelný program pro rodiny s dětmi a jeho nabídku ještě rozšířit. Areál se v posledních dvou letech stal vyhledávanou lokalitou pro pořadatele společenských akcí a zájem o pronájem prostor v nadcházejícím roce, kdy by měla být dokončena oprava haly 24, neustále roste.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných