Pražská tržnice v Holešovicích zůstává ve správě města

08. 01. 202208:01
Pražská tržnice v Holešovicích zůstává ve správě města
foto: Praha.eu/Pražská tržnice, Holešovice

Nejvyšší soud ČR rozhodl v plném rozsahu ve prospěch hlavního města ve věci dovolání bývalého nájemce areálu Pražské tržnice proti předchozímu rozsudku Městského soudu v Praze. Usnesení obdržela Praha na přelomu roku, nic tak nebrání pokračování dalšího rozvoje areálu.

Areál Pražské tržnice pronajalo město v roce 1995 na 50 let soukromé společnosti Delta Center a.s., ale později z důvodu neplnění smluvní povinnosti, Praha nájemní smlouvu vypověděla. Hlavní město začalo po nájemci vymáhat dlužné nájemné a zároveň jej vyzvalo, aby okamžitě vyklidil všechny prostory tržnice. Nájemce však výpověď neuznal, stejně jako výzvu k úhradě dlužného nájemného. Následný soudní spor začal v roce 2012.

Až v roce 2019 se hlavnímu městu podařilo uspět nejdříve u Obvodního soudu pro Prahu 7 a následně pravomocně u Městského soudu v Praze. Vleklý spor pokračoval dovoláním bývalého nájemce Pražské tržnice k Nejvyššímu soudu ČR. Teprve v minulých dnech hlavní město obdrželo od Nejvyššího soudu ČR usnesení, podle kterého bylo dovolání protistrany v plném rozsahu odmítnuto. Tržnice tak i nadále zůstane ve správě Prahy.

Vyhlásili jsme rozvoj Pražské tržnice za prioritu města. Navážeme na to dobré, co v tržnici fungovalo, a obohatíme fungování a program areálu tak, aby sloužil Pražanům všech příjmových a věkových kategorií,“ říká Pavel Vyhnánek (Praha sobě), náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu, který má areál Pražské tržnice ve své gesci.

Díky vleklému soudnímu řízení ve věci sporu se společností Delta Center a.s. nebylo dlouho možné Pražskou tržnici rozvíjet. Až v posledních dvou letech se podařilo provést řadu změn. Hlavní město dále opravuje budovy v areálu, zkultivována byla hlavní korza a pokračuje mezinárodní architektonická soutěž na řešení všech veřejných prostranství.

V letošním roce je v plánu mimo jiné i rekonstrukce neorenesanční jateční burzy, k níž už bylo vydáno stavební povolení. Podařilo se také zpřístupnit některé nevyužívané prostory a pronajmout je novým provozovatelům. V areálu se koná řada společenských i kulturních akcí pro veřejnost nebo sezónní trhy.

 

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných