Pražští radní schválili navýšení financí na prevenci kriminality

21. 02. 202415:10
Pražští radní schválili navýšení financí na prevenci kriminality
foto: Redakce PrahaIN.cz/Vykradený automobil, ilustrační foto

Na pondělním zasedání Rady hlavního města Prahy bylo schváleno navýšení finančních prostředků na prevenci kriminality. Finance obdrží neziskové organizace, městské části i domy dětí a mládeže.

Hlavní město na prevenci kriminality letos poskytne kolem 17,3 milionů korun, jak uvádí tisková zpráva. Peníze poputují na nejrůznější programy, které mají v hlavním městě zvýšit bezpečnost.

„Pokud chceme Prahu udržet bezpečnou, nesmíme podcenit prevenci kriminality. Právě proto jsme schválili program se čtyřmi oblastmi prevence: práce s dětmi a mládeží, pomoc obětem trestné činnosti, boj proti recidivě a eliminace nových hrozeb. Za důležité považuji i to, že se v něm počítá s těmi nejzranitelnějšími skupinami obyvatel, kromě dětí a mládeže se ženami a seniory. A za zmínku stojí i to, že se na program podařilo navzdory úsporné politice současné koalice najít dostatek finančních prostředků,“ uvádí v tiskové zprávě primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS).

Prevence kriminality má několik oblastí, ve kterých se jednotlivé organizace snaží pomoct. Jedním z nich je například práce s dětmi a mládeží, pomoc obětem trestné činnosti nebo také boj proti recidivě a práce s pachateli.

Mezi nové hrozby, se kterými prevence počítá, je i kriminalita v kyberprostoru nebo poskytnutí vzdělání ve finanční gramotnosti.

Praze vládnou přestupky

Podle webu Mapa kriminality došlo za rok 2023 až k 208 000 případů zločinnosti, z toho 173 tisíc bylo přestupků. Tam spadá například alkohol za volantem, nepovolená rychlost, přestupky proti majetku nebo proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Mimo ně docházelo poté nejčastěji ke krádežím, jiným majetkovým trestným činům nebo krádežím vloupáním. Číslo je přitom vyšší, než v roce 2022, kdy bylo v Praze ohlášeno 202 000 případů.

Nízkoprahová centra a jiné organizace v metropoli

V Praze existuje několik nízkoprahových center, které se snaží lidem pomoci v obtížných situacích. Jedním z nich je například Nízkoprahové denní centrum pro ženy Farní charity Praha 1. Dle webových stránek charity je cílem snižování zdravotních i sociálních rizik a prevence sociálního vyloučení. Cílovou skupinou jsou ženy starší 18 let bez přístřeší nebo v nejistém a nevyhovujícím bydlení. Charita ženám poskytuje základní potřeby, přístup k telefonu a počítači i základní sociální poradenství.

O podporu bezpečného trávení volného času u dětí a mladistvých od 6 do 26 let usiluje organizace YMCA. Ta provozuje tři kluby a Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, jak uvádí na webu. Poskytuje několik druhů aktivit pro děti ze znevýhodněného prostředí, jako je zvládání studijních povinností, vytváření příznivého skupinového prostředí nebo pomoc s obtížnými životními situacemi.

Další z fungujících organizací v metropoli je i centrum Rubikon. To se podle webu zaměřuje na pomoc bývalým vězňům a jejich začlenění do běžného života. Snaží se je podpořit při hledání nové práce a bydlení. 

„Je prokázáno, že dobře naplánované strategie prevence kriminality nejenže předcházejí trestné činnosti a viktimizaci, ale podporují bezpečnost společnosti a přispívají k udržitelnému rozvoji států. Zlepšují kvalitu života a přinášejí dlouhodobé výhody ve smyslu snižování nákladů spojených se systémem trestní justice i dalších společenských nákladů vyplývajících z trestné činnosti,“ uvádí Prevence kriminality na svých webových stránkách.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných