Prestižní základní škola čelí spádové turistice. „Nastěhoval jsem k sobě deset rodin,“ směje se strůjce podvodu

05. 05. 202305:42
Prestižní základní škola čelí spádové turistice. „Nastěhoval jsem k sobě deset rodin,“ směje se strůjce podvodu
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz /ZŠ Londýnská, Praha 2

„Zavedli jsme limitující metodiku. Situace byla tak zoufalá, že nám nezbylo nic jiného než oznámit, že městská část bude zjišťovat, zda trvalý pobyt v lokalitě šesté městské části není jen ryze účelovou záležitostí,“ uvedla pro PrahaIN.cz radní pro oblast školství ze šesté pražské části Mariana Čapková (PRAHA 6 SOBĚ).

Někteří ředitelé tento přístup kvitují, jiní čekají, jak se obecný problém vyvine.

Redakce v této souvislosti získala svědectví obyvatele Prahy 2. Pochlubil se nám, že u sebe doma za poslední roky ubytoval na deset rodin. Na oko. Jejich děti se pak prý bez problémů dostaly na prestižní ZŠ Londýnská. Identitu člověka známe. Působil v médiích.

Za tuto „službu“ prý nebral nikdy žádné peníze. Dělal to údajně kvůli budoucnosti dětí svých známých. Že jde o nekalou činnost, mu nikterak nevadí.

A škola a městská část Praha 2 s tím není schopna cokoli udělat. Neexistuje totiž legislativní opora.

„Postupujeme dle zákona. ´Prodej´ trvalého bydliště existuje, ale není šance s tím dle zákona bojovat. Pouze dát podnět na prověření Policii ČR či finančnímu úřadu,“ řekl naší redakci ředitel ZŠ Londýnská Martin Ševčík.

„Nemáme šanci zjistit, u kterého majitele bydlí dané dítě. Uvidíme, jak dopadne pokus Prahy 6, osobně vzhledem k vyjádření magistrátu se bojím, že to nevyjde.  Klíčové bude případné rozhodnutí správního soudu a na základě něj vzniklá judikatura,“ doplnil.

Totožně na věc pohlíží Praha 2. Tamní radní pro oblast školství je mimochodem ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

„Tato problematika je často probírána i na úrovni hlavního města a samozřejmě také v součinnosti s MŠMT. Nicméně žádná legální cesta, jak zabránit spádové turistice, nyní neexistuje. Metodika Prahy 6, tedy varianta sledování délky trvalého pobytu a upřednostňování dětí s delším pobytem, je z pohledu školského zákona zcela nepřípustná. Ač to mě a kolegy v radě trápí, pan ředitel Ševčík ze ZŠ Londýnská má bohužel pravdu,“ řekla ministryně obrany pro PrahaIN.cz.

Stanovisko Antonína Klecandy, radního hlavního města pro oblast školství, sportu a volného času:

„Podle § 36 odst. 7 školského zákona mají do spádové školy nárok na přijetí uchazeči s trvalým pobytem na území obce. Školský zákon jinou podmínku než trvalý pobyt nestanoví. Nestanoví délku trvání trvalého pobytu, ani nestanoví povinnost mít stejný trvalý pobyt u zákonných zástupců. Za současného právního stavu platí, že všichni uchazeči s trvalým pobytem ve spádovém obvodu mají stejný nárok na přijetí. Pokud se do školy hlásí více spádových uchazečů, než je možné přijmout, musí se mezi uchazeči losovat. V případě zneužití institutu trvalého pobytu, nechvalně známé spádové turistiky, je nutné v rámci přijímacího řízení o přijetí uchazeči toto zneužití prokázat. Bude se jednat zejména o situace, kdy je na jedné konkrétní adrese přihlášeno k trvalému pobytu větší množství uchazečů. V těchto případech nelze předpokládat, že na tomto místě skutečně tolik dětí, navíc bez svých zákonných zástupců, bydlí. Ale jak je řečeno výše, je obtížné tuto skutečnost prokázat a toto prokázání by bylo na řediteli školy. Vůbec se nejedná o jednoduchou problematiku a v této souvislosti předpokládáme budoucí legislativní změny.“

 

Losování?

„S problémem takzvané spádové turistiky v oblasti školství se setkáváme v posledních letech i my na Praze 2, proto vámi uvedená informace pro nás není novinkou. Tato problematika je často probírána i na úrovni magistrátu hlavního města. A samozřejmě také v součinnosti s resortem školství. Žádná legální cesta, jak spádové turistice zabránit, však v současnosti neexistuje. Vámi zmíněná metodika MČ Praha 6, tedy varianta sledování délky trvalého pobytu a upřednostňování dětí s delším pobytem, je z pohledu školského zákona nepřípustná,“ doplnila pro naši redakci mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.

Upřesněme, že podle školského zákona mají všichni uchazeči ze školského obvodu (společného školského obvodu) nárok na přednostní přijetí k základnímu vzdělávání před ostatními uchazeči, a to bez jakékoliv podmínky. To znamená, že upřednostňovat děti, které ve spádové oblasti bydlí déle, nelze.

Ani MŠMT v tuto chvíli nemá jakékoli páky.

„Trvalý pobyt je evidenční údaj a občan jej může mít za podmínek zákona kdekoliv. Školský zákon jinou podmínku, než je trvalý pobyt, nestanoví. Nestanoví délku trvání trvalého pobytu ani povinnost mít stejný trvalý pobyt u zákonných zástupců. Podmínkou je pouze trvalý pobyt uchazeče - dítěte. Za současného právního stavu tedy platí, že všichni uchazeči s trvalým pobytem ve spádovém obvodu mají stejný nárok na přijetí. Pokud se do školy hlásí více spádových uchazečů, než je možné přijmout, je primárně odpovědností zřizovatele, aby situaci napravil (zvýšení kapacity). Pokud je ředitel školy v takové situaci, že zvýšení kapacit zřizovatel nezajistí a má více přihlášených spádových uchazečů, než je kapacita zapsaná ve školském rejstříku, může mezi uchazeči případně losovat,“ vysvětlila pro PrahaIN.cz tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných