Primátor navštívil Libuš a Kunratice

26. 09. 202317:21
Primátor navštívil Libuš a Kunratice
foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz/Zámek Kunratice

Tour po pražských čtvrtích pokračuje. Bohuslav Svoboda (ODS) tentokrát zamířil na jižní okraj Prahy do Libuše a Kunratic. Již tradičně se nechal provést připravovanými projekty a seznámil se s některými problémy obou městských částí.

Jako obvykle zahájil svou další návštěvu Bohuslav Svoboda na radnici. Podle informací z tiskové zprávy magistrátu se nejprve přivítal se starostkou Libuše Lucií Jungwiertovou (Společně pro Libuš a Písnici) a dalšími zástupci radnice. Ti mu představili hlavní témata, která městská část momentálně řeší. Mezi nimi například nedostatek parkovací infrastruktury, situaci na libušských školách, nový park Na Jezerách či renovaci centra obce.

Všichni se pak přesunuli na místo, které by mělo již brzy být důstojným centrem Libuše, a to díky probíhající architektonické soutěži. V přilehlé oblasti plánuje radnice nový park, školu a další občanskou vybavenost. Delegace se krátce zastavila také u tržnice SAPA.

„Městská část Praha-Libuš bude v dalších letech procházet dynamickým rozvojem. Rádi jsme panu primátorovi ukázali některá místa, kde plánujeme změny – centrum staré Libuše, park Na Jezerách, i problematickou dopravu na Libušské a očekávané komplikace v souvislosti s výstavbou metra. Moc nás potěšil jeho živý zájem o dění v naší městské části,“ uvedla ve zprávě starostka Lucie Jungwiertová.

Kunratice řeší chátrající zámek

Primátor se pak přesunul do nedalekých Kunratic. Společně se starostkou Lenkou Alinčovou (Hnutí Praha-Kunratice), dalšími zástupci radnice a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) navštívil zdejší chátrající zámek. Tématem debat byla i možnost majetkového převodu zámku a jeho následná rekonstrukce.

„Vše, co jsme panu primátorovi ukázali, jsou problémy majetku města svěřeného nám do správy a Rada hlavního města Prahy, potažmo zastupitelstvo, bude rozhodovat o přístupu k našim problémům. Osobní poznání problémů je nejlepší prostředek, jak se s nimi seznámit a rozhodnout správně o jejich řešení,“ dodala starostka Lenka Alinčová.

Dalším bodem programu byla Základní škola Kunratice, kde si Bohuslav Svoboda prohlédl celý areál a pobavil se také o plánech dalšího rozvoje školy. Ochutnal i oběd v místní školní jídelně.

Návštěva snad s problémy pomůže

Návštěvu nakonec primátor shrnul jako povedenou: „Byla to velmi zajímavá a příjemná návštěva, Libuš i Kunratice mají velmi kompetentní vedení. Budu rád, pokud hlavní město pomůže alespoň s některými problémy, které tyto městské části trápí.“

Návštěva byla již několikátá v řadě. Bohuslav Svoboda totiž po svém zvolení primátorem Prahy slíbil návštěvu všech městských částí. Již dříve zavítal do Prahy 1, 3, 4, 6 a 10, do Běchovic a Dolních i Horních Počernic. Další v pořadí jsou Suchdol a Lysolaje.

Klidné jižní části

Libuš se nachází na jižním okraji Prahy a zahrnuje dvě úplná katastrální území, Libuš a Písnice. Jde o klidnou městskou část, kde převažují rodinné domky a bytové domy. Význačná je také místní zahrádkářská osada.

První zmínka o Kunraticích pochází z roku 1287, kdy šlo o ves s tvrzí jménem Chunratitz. V průběhu let 1918 až 1938 se pak obec rozrůstala a většina jejích obyvatel dojížděla za prací do Prahy. Tak zaniklo původní zemědělské zaměření místa. K hlavnímu městu se Kunratice připojily dne 1. ledna 1968 a od roku 1990 jde o Městskou část Praha-Kunratice. Okolí Kunratic, především Kunratický les a rybník Šeberák, jsou vyhledávaným výletním a rekreačním místem.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných