Příprava na rekonstrukci Průmyslového paláce byla zahájena

13. 12. 202112:00
Příprava na rekonstrukci Průmyslového paláce byla zahájena
foto: Jiří Šebek, Magistrát HMP /Průmyslový palác projde rekonstrukcí

Zakázka za 2,6 miliardy korun na celkovou rekonstrukci a modernizaci paláce včetně dostavby jeho levého křídla by měla být hotova do tří let. Přípravy na předání Průmyslového paláce stavařům jsou v plném proudu.

„Po několika letech intenzivních příprav konečně začínáme s rekonstrukcí a napravujeme dluh, na který Pražané od požáru v roce 2008 čekali,“ uvedl Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast financí a rozpočtu, který má areál Výstaviště Praha ve své gesci.

Převzetí staveniště by se mělo uskutečnit v rámci ledna. Prvním krokem bude oplocení staveniště a vybudování přístupové komunikace. Firmy zároveň začnou s pasportizacemi a restaurátorskými průzkumy, odstrojením historických prvků z interiéru objektu, jako jsou dveře nebo různé kované prvky, a ochranou těch, které jsou nedílnou součástí budovy.

„Dostavba levého, ale také kompletní oprava středního a pravého křídla včetně Smetanovy vestavby bude náročnou prověrkou dovedností našich odborníků. Věřím, že zde uplatní zkušenosti nabyté například při rekonstrukci Národního muzea. Těší nás, že se můžeme podílet na obnově této významné kulturní památky a že ji v roce 2024 zpřístupníme Pražanům a návštěvníkům hlavního města v plné kráse,“ uvedl za konsorcium zhotovitelů Karel Volf, předseda sboru jednatelů společnosti Metrostav DIZ.

V Průmyslovém paláci se nachází celá řada provozů a technologií nezbytných pro chod areálu. Výstaviště již začalo s jejich postupným přesunem do jiných prostor a zahájen byl i technicky náročný přesun centrálního dispečinku s požárním, bezpečnostním i kamerovým dohledem. Přeloženy musely být optické páteřní sítě, přesouvá se zázemí správců, elektrikářů, topenářů a úklidové firmy. Dále se deinstalují světla či veškerý mobiliář.

Veřejnou zakázku na rekonstrukci Průmyslového paláce vyhrálo konsorcium Společnost pro Průmyslový palác Metrostav-DIZ-AVERS-SYNER vedené společností Metrostav.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných