Připravuje se 1.180 nových míst pro školáky a předškoláky na Praze 3

15. 07. 202315:02
Připravuje se 1.180 nových míst pro školáky a předškoláky na Praze 3
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Třída, ilustrační foto

Žáků mateřských a základních škol ve věkové kategorii 5-14 let je v dnešní české populaci 11 procent. Středoškoláci ve věku 15 až 19 let tvoří dalších pět procent české populace. Jsou to silné ročníky, pro které po hubenějších letech začínají intenzivně chybět místa v základních i středních školách.

Nejinak je tomu v třetí pražské městské části. I proto se sešli představitelé Trojky s řediteli škol. Setkání se uskutečnilo v rámci formování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání městské části Praha 3.

„Naším cílem je zajistit síť kvalitních a spolupracujících škol tak, aby byla každá škola na Trojce aktivní, aby pomáhala seberozvoji dětí a připravovala je na život,“ řekl k akčnímu plánu místostarosta Filip Málek (PRAHA 3 SOBĚ). Vyplývá to z webu městské části.

Školy se potýkají s problémy

Současné problémy škol lze podle Málka zařadit do dvou hlavních skupin. První z nich je současné a aktuální zahlcení pracovníků škol jinými než vzdělávacími úkony. I proto chceme stále snižovat administrativní zátěž škol, chystáme se jim pomáhat s právními službami a se získáváním dotaci,“ uvedl k ožehavé otázce místostarosta Málek.

Ideálním stavem by bylo, aby se v budoucnu učitelé zaměřovali pouze a výhradně jen na vlastní další sebevzdělávání a na vzdělávací proces ve škole. I proto by se v nejbližší době mělo na školách Prahy 3 objevit více psychologů a sociálních pedagogů.

Málo míst ve školních lavicích

Druhým problémem, který kvalitu výuky na školách velmi omezuje, jsou nedostačující kapacity. Praha 3 sice stojí krátce před otevřením několika školních budov, ale i přesto jsou počty nabízených míst v některých lokalitách nedostačující, a to zvláště s probíhající masivní občanskou výstavbou v oblasti Nákladového nádraží Žižkov.

Přesto Trojka v současnosti pracuje na mnoha projektech, které by měly počty míst ve školních lavicích značně rozšířit. Informace jsou k dispozici na části webu městské části zaměřené na školství.

Mateřské školy se rozšíří o půl tisícovku předškoláků

Výstavba nových či rekonstrukce stávajících mateřských škol se na Trojce podle těchto informací dotkne šesti lokalit. V horizontu čtyř let, tedy do roku 2027, by se investice do mateřského školství měly na Praze 3 odrazit ve vzniku 520 nových míst v předškolních zařízeních.

V lokalitě Nákladového nádraží Žižkov vyroste nová mateřská škola Parková čtvrť. Půjde o zajímavě koncipovanou soustavu budov se zatravněnými střechami, která nabídne místo pro 120 předškoláků.

Nejblíže k otevření je v současnosti mateřská škola Na Vackově. Tady v přízemí bytového domu vzniknou dvě třídy pro 50 předškoláků. Poprvé by školka měla otevřít ve školním roce v září 2024.

Dalších pět tříd mateřské školy vznikne v ulici U Staré cihelny. I tady bude vznikne mateřská škola v parteru bytového domu. Tentokrát půjde o pět tříd pro 125 dětí.

Ve fázi projektové přípravy je výstavba mateřské školy v ulici Jeseniova. Městská část počítá s tím, že školka by měla vzniknout do roku 2026 a bude v ní otevřeno šest tříd pro 150 dětí.

Při rekonstrukci mateřské školy Na Vrcholu by se měla kapacita zdejších výukových prostor rozrůst o další jednu třídu. Umístěno tak bude 25 předškolních dětí.

Se založením nového parku Kapslovna, který se nachází mezi ulicí Olšanská a vrchem Parukářka, by v lokalitě měla vzniknout také nová lesní školka. Hotovo by mělo být v roce 2027 a vznikne prostor pro 20 předškolních dětí.

Základní školy se budou upravovat na třech místech

Na základní škole v Jeseniově ulici momentálně probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, a to konkrétně na přístavbu družiny. Ta pojme sice třicet děti, nicméně nebudou se navyšovat kapacity, protože školní družina tady funguje v zatím nevyhovujících prostorech.

Nejvíce nových míst se objeví v základní škole Havlíčkovo náměstí. Tady vznikne osmnáct nových tříd pro 540 žáků. Výrazné navýšení vznikne díky rekonstrukci stávající budovy, ale hlavně kvůli kompletní dvorní vestavbě. Tento projekt je ale ve fázi projektové přípravy a na výsledek si tak budeme muset ještě chvíli počkat.

Na základní škole Jarov je podána žádost o stavební povolení. Ve stávající škole vznikne nová půdní vestavba a ta poskytne prostor pro čtyři nové třídy a 120 žáků.

Součtem je jasné, že na Trojce v budoucnosti přibyde 660 míst v lavicích základních škol. Jejich realizace je ale v tomto případě trochu časově vzdálenější než u škol mateřských.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných