Pro otrlé: V roce 1989 skončila II. světová válka... Děsivá situace v českém školství

20. 11. 202205:52
Pro otrlé: V roce 1989 skončila II. světová válka... Děsivá situace v českém školství
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Třída, ilustační foto

Bojujeme stále ještě s dopady krize covidové a nyní do našich životů vlétla v souvislosti s ukrajinským konfliktem krize válečná. Málokdo si však uvědomuje, že česká společnost už léta bojuje s krizí, která není na první pohled vidět, přesto nás její důsledky budou provázet a limitovat ještě mnoho let.

Jedná se o krizi všech stupňů českého školství. Jaká je běžná praxe a jak to na školách chodí, jsme se dozvěděli od jedné učitelky, která už téměř 20 let učí na pražských středních školách. Její jméno má redakce k dispozici, nicméně z pochopitelných důvodů si přála zůstat utajena.

„Společenskovědní základ je předmět, kde by středoškoláci měli zvládnout základní kapitoly a pilíře nejnovějších dějin československého a českého státu. Jenže naprosto nulové znalosti ze základních škol a nezájem ze strany studentů nás učitele vlastně nutí k tomu, abychom vše osekali jen na data 1918, 1945, 1948, 1968 a 1989,“ říká středoškolská učitelka.

Jak však znalosti žáků střední školy pak vypadají v praxi po několika hodinách výuky, ukazují fotografie testů s jednoduchými otázkami. Je celkem pochopitelné, že z tohoto testu budou padat hlavně čtyřky a pětky.

Do této chvíle jde jen o velmi smutný školní příběh. Když se takové testy ale během školního čtvrtletí napíši tři, začíná teprve žalostná fraška. „Když žák získá druhou dostatečnou nebo nedostatečnou, tak to strhne lavinu telefonických výtek rodičů. Ten test byl těžký, vždyť ten náš kluk v knížkách leží celý den,“ nastiňuje středoškolská učitelka jen některé argumenty rodičů.

Ukázka ze středoškolských testů. Zdroj: Petr Kouba, PrahaIN.cz

„Pak se dostane pedagog na kobečerek k zástupci ředitelky,“ říká o dalším bežném vývoji učitelka. „Nemůžeš, prosím tě, dělat ty testy jednodušší? Tak jim zadej třeba referát, ať z toho mají nějakou dobrou známku,“ zní jednoznačný příkaz směrem k pedagogovi.

Následný referát se podle učitelky pak zadává na jednoduchá témata – demokracie, totalita nebo fašismus. Rozsah materiálu je strana formátu A4. Referát obsahuje na půl straně A4 staženou fotografii, zpravidla z Wikipedie, víceméně korespondující s obsahem referátu. Zbytek tvoří systémem Ctrl+C a Ctrl +V okopírovaný text, znovu zpravidla z Wikipedie. A to včetně odsazení, odstavců a grafiky. Při veřejné prezentaci žák nedokáže překopírovaná slova ani přečíst, natož správně vyslovit. Je jasné, že úkolu věnoval maximálně dvě minuty.

Když se známky nezlepší, zavolá si učitele k pohovoru samotná ředitelka. „Znovu důrazně připomene, že základem všeho je si žáky na škole udržet. Pramení z toho totiž finanční dotace pro školu. Samotné vedení školy předpokládá, že chyba není na straně žáků, ale na straně učitele,“ uvádí pedagožka.

Podle ní se v tu chvíli drtivá většina učitelů přizpůsobí. Důvod je jednoduchý. Navýšení platů v sektoru školství nešlo z velké části do zvýšení tafifů, ale rozprostírá se do osobního hodnocení a o tom rozhoduje vedení školy.

Když učitel ale nátlaku neustoupí, neznamená to, že má ještě vyhráno. „Před kvalifikační poradou na konci pololetí se totiž může stát, že pak jen učitelé zírají,“ popisuje běžné postupy učitelka. „Stane se, že žák, který má z testů a zkoušení zcela špatné známky odpovídající jeho neznalostem, má najednou na vysvědčení napsanou známku mnohem lepší, třeba trojku, někdy i dvojku. Děje se tak na přání vedení školy.“

Ukázka ze středoškolských testů. Zdroj: Petr Kouba, PrahaIN.cz

Děje se to u většiny studentů, a to hlavně pokud některý z rodičů věnuje škole nějaký sponzorský příspěvek.

V tuto chvíli je na místě připomenout, že existují orgány školní inspekce, které kvalitu výuky pravidelně monitorují. „Jistě to je pravda,“ namítá učitelka, „jenže v tu chvíli teprve začne velkolepá výstavba Potěmkinovy vesnice. Inspekce je ohlášena několik dní nebo dokonce pár týdnů dopředu. V tu chvíli začíná rošáda. Vedení školy pečlivě vybírá třídy, kam inspekci pustí. Jde o to, aby se tam probírala neproblematická látka, byl tam „přizpůsobivý“ učitel a žáci byli „připraveni“. Studentům se dopředu oznámí, že se bude psát test, nadiktují se jim otázky, které v testu budou a prozradí se jim odpovědi. Pokud je čas, píše se tento test příští hodinu nanečisto. A navíc škola pro inspekci připraví bohaté pohoštění,“ uzavírá zklamaná učitelka.

Na náš dotaz, zda je tento postup na středních školách běžný, nebo zda jde o výjimečnou záležitost, dostaneme odpověď: „Za dobu mé učitelské praxe jsem prošla třemi pražskými středními školami. Na všech třech byla situace více či méně obdobná.“

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných