Profesor Kučera z ČVUT získal nejvyšší vědecké vyznamenání. Jeho objevy posunuly světovou vědu

06. 12. 202114:00
Profesor Kučera z ČVUT získal nejvyšší vědecké vyznamenání. Jeho objevy posunuly světovou vědu
foto: ČVÚT, se svolením/Profesor Kučera z ČVUT a ministr průmyslu v demisi Karel Havlíček

Laureátem Národní ceny vlády Česká hlava se stal Vladimír Kučera z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT). Nejprestižnější české vědecké ocenění za celoživotní přínos k rozvoji teorie automatického řízení v celosvětovém měřítku mu udělila vláda ČR na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace na slavnostním galavečeru Česká hlava 5. prosince.

Vědecký přínos profesora Kučery spatřujeme především ve třech převratných výsledcích, které posunuly světovou vědu v oblasti automatického řízení. Jedná se o originální syntézu diskrétních regulačních obvodů, známou také jako metoda polynomiálních rovnic; Youla-Kučerovu parametrizaci stabilizujících regulátorů a neinteraktivní řízení složitých systémů, v literatuře známé jako „decoupling“: problém, který byl formulován před 80 lety, a nedařilo se ho vyřešit.

„Objevit nový poznatek s množstvím citací a aplikací je úspěch, ale vůbec největším úspěchem je výsledek, který vědecká komunita po autorovi pojmenuje,“ uvedl Vladimír Kučera.

Youla-Kučerova parametrizace je vůbec nejvýznamnějším výsledkem profesora Kučery, kterým započal zcela nový směr výzkumu v teorii automatického řízení. Je nejen hojně citován, dotaz ve vyhledavači Google zachycuje desítky tisíc odkazů, ale také využíván v aplikacích, se kterými se denně setkáváme.

„Získal jsem již řadu ocenění, ale České hlavy si vážím ze všech nejvíce. Je pro mě také povzbuzením pro další tvůrčí práci,“ dodává.

„Profesor Vladimír Kučera stál u zrodu CIIRC ČVUT a od počátku náš ústav podporuje nejen svými akademickými výsledky, které považuji i ve světovém kontextu za opravdu výjimečné, ale také manažersky. Vychoval již několik generací svých následovníků a pomáhá české vědě získávat respekt i v zahraničí. Je mi ctí, mít takového kolegu,“ řekl kolega, profesor Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných