Projekt Nová Palmovka zachráněn. Magistrát odpustí splácení dotace

07. 12. 202114:15
Projekt Nová Palmovka zachráněn. Magistrát odpustí splácení dotace
foto: Praha.eu, se svolením/Projekt Nová Palmovka

Pražští radní projednali porušení rozpočtové kázně městské části Praha 8 v souvislosti s dotací na nedokončený projekt Nová Palmovka. Rozhodli o odpuštění dlužné částky ve výši 244,8 milionu. Plánuje se poskytnout novou dotaci na dokončení stavby.

Pražští radní projednali na svém zasedání dne 6. prosince porušení rozpočtové kázně ze strany městské části Prahy 8, která byla příjemcem dotace ve výši 300 milionů korun od hlavního města. Finance byly určeny na dostavbu objektu Nové Palmovky, kde měla vzniknout nová radnice městské části a také sídlo Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Stavba však dokončena nebyla. Aby nebyl ohrožen další chod městské části, rada nakonec rozhodla o odpuštění celkem 244,8 milionu korun z dlužné částky a o poskytnutí dotace ve výši 550 milionů. Magistrát současně převezme pozemek pod nedostavěným torzem radnice a projekt dokončí.

„Už jsme se na to nemohli dívat. Kromě odpuštění dotačního dluhu, který radnice Prahy 8 má vůči magistrátu, převezmeme i pozemek s budovou do správy a najdeme takové řešení, které bude výhodné nejen pro Prahu 8, ale především pro občany celé Prahy,” uvedl primátor Zdeněk Hřib.

Původní dotaci na uvedené účely výstavby ve výši až 600 milionů schválilo pražské zastupitelstvo už v roce 2017. V následujícím roce obě strany uzavřely smlouvu upravující podmínky poskytnutí dotace, mezi něž patřila i dohoda, že stavba bude dokončena nejpozději do 30.  června  2019.Dotace měla být uvolněna ve třech splátkách, první ve výši 300 milionů byla vyplacena, další s ohledem na pozastavení výstavby už nikoliv. Následně také hlavní město rozhodlo, že nové sídlo záchranky vznikne jinde, a začalo jednat s městskou částí Praha 9 o umístění v areálu místní polikliniky.

Místo pokuty, nová dotace

Poskytnutou dotaci měla osmá městská část finančně vypořádat už v průběhu loňského roku a následně byl termín splatnosti posunut na konec roku 2020. Vzhledem ke špatné finanční situaci Prahy 8 došlo k částečnému vyrovnání až letos v březnu. Byla vrácena pouze menší část dotace ve výši 55,2 milionu korun. Nevrácením zbylých 244,8 milionu korun tak městská část Praha 8 porušila rozpočtovou kázeň v důsledku neoprávněného zadržení finančních prostředků.

Koncem letošního listopadu ale podala radnice žádost o prominutí z důvodů vyčerpání části dotace na projekt v souladu s původním záměrem a také tím, že odvod celé částky by byl pro ni v její současné tíživé finanční situaci likvidační.

Praze 8 reálně hrozilo, že zkrachuje a nebude schopna zajistit základní služby, jako třeba provoz mateřských a základních škol nebo péči o seniory. Proto jsem radním hlavního města navrhl takové finanční řešení, které nedovolí, aby historické chyby tamějších politiků poškodily obyvatele Osmičky,“ uvedl Pavel Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu.

Pražští radní proto od požadavku navrácení částky ve výši 244,8 milionu korun ustoupili.

Nepříznivou finanční situaci Prahy 8 bude hlavní město řešit poskytnutím nového dotačního titulu na rozvoj infrastruktury, zlepšení životního prostředí a veřejné zeleně nebo opravy ve výši 550 milionů korun. Odpuštění nesplacené dotace a poskytnutí dotace nové bude ještě projednávat zastupitelstvo města dne 16. prosince 2021.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných