Projekt Rezidence Herálecká Praha 4 nepodpořila

14. 06. 202419:10
Projekt Rezidence Herálecká Praha 4 nepodpořila
foto: Jan Holoubek, PrahaIN.cz/Sídlo úřadu Prahy 4

Městská část Prahy 4 neuzavře smlouvu o spolupráci se společností Rezidence Herálecká, a neposkytne tak investorovi součinnost při povolení a realizaci novostavby na rohu ulic Pacovská a Herálecká. Rada městské části o tom rozhodla na jednání 12.června.

„Zodpovědně jsme zvažovali přínosy spolupráce s investorem pro budoucí rozvoj daného území, dočasné i trvalé vlivy stavby na nejbližší okolí, ale i možné důsledky neposkytnutí součinnosti z naší strany, zejména negativní dopady na dopravní zatížení sídliště Zelená liška v případě, že dopravní obsluha stavby ve fázi realizace i následného provozu nebude umožněna z pozemků městské části,“ uvedl v tiskové zprávě místostarosta pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).

Developer, společnost Strabag Real Estate, měl v plánu vybudovat v této lokalitě obytný dům s 254 bytovými jednotkami. Při jeho výstavbě chtěl využít pozemky městské části při ulici Krčská pro dopravu stavebních materiálů. Ty by pak rezidence podle projektu nadále využívala i pro vjezd do plánovaných podzemních garáží.

Rada městské části především vyslovila pochybnost o vhodnosti navrženého výškového řešení stavby. Nespokojena byla také s mírou kompenzace za poskytnutí součinnosti městské části a výše spoluúčasti investora na rozvoji Prahy 4 a neodpovídají podle ní také významu záměru a jeho dopadu na okolí stavby a životy obyvatel v této lokalitě.

Již v roce 2021 vznikla proti záměru výstavby petice, adresovaná byla mimo jiné zastupitelstvu hlavního města, v rámci níž obyvatelé vyzývají: ,,…aby výstavba respektovala charakter a hodnoty stabilizovaného území sídliště Herálecká/Zelená liška, tj. max. počet nadzemních podlaží 5, nepřevyšující zástavbu okolního sídliště, kód využití území C, zachování hřiště v plném rozsahu, řešení dopravy (pořízení dopravní studie, neomezovat parkování rezidentů), zajištění průchodnosti území,  zachování hodnotné zeleně, obáváme se narušení statiky okolních objektů stavbou.“  

V březnu 2024 se uskutečnilo setkání s občany, kde se debatovalo o budoucnosti  sídliště Zelená liška, zejména parku Krčská a parku Herálecká. Lidé se mohli dozvědět více i o projektu Rezidence Herálecká. Názory sesbírané na setkání se poté měly využít pro další jednání městské části se společností Strabag.

Projekt Herálecká má i svou facebookovou stránku Rezidence Herálecká sousedům, ta vznikla v květnu letošního roku. Zde je veřejnosti prezentován záměr, plány stavby a správci profilu komunikují také s veřejností, která v komentářích vznesla připomínky například k výšce stavby nebo také tomu, že projekt zabere příliš mnoho prostoru. 

Jeden z komentujících například napsal: ,,Jedná se o projekt, který by měl vyrůst vedle sídliště Herálecká na pozemku bývalé školky a na který se už delší dobu sepisují petice? Na Budějárně už toho není moc co revitalizovat, chápu, že jde o prachy, ale tohle už je trochu moc. Zastavíme poslední kus hlíny a bude nám fajn?! Podívejte se, jak vypadá Pankrác, a to ještě není vše. Za chvíli bude Budějárna neobyvatelná…“ Správci stránky však v odpovědi uvedli, že tento prostor je v současné chvíli oplocený, veřejnosti uzavřený a cílem je jeho kultivace a umožnění lepší průchodnosti veřejnosti, včetně nových zelených ploch.

Podle materiálu vydaného v březnu serverem Novinky.cz popudil některé obyvatele sídliště Zelená liška záměr poskytnutí části místního dětského hřiště pro účely dočasného zařízení staveniště nebo zřízení vjezdu do suterénu. Podle nich by se, i přes plánovanou kompenzaci v podobě možnosti výběru herních prvků umístěných investorem až stavbu opustí, jednalo o zničení hřiště, protože má jít nejspíš o zabrání 70 procent jeho plochy na tři roky. Místní navíc zaráží fakt, že stavba získala souhlas magistrátního odboru územního rozvoje, ten argumentoval faktem, že se v blízkosti, u křižovatky ulic Na Strži a Olbrachtova, nachází obdobně vysoký hotel. „Návrh metropolitního plánu v místě počítá nejvýše s šesti podlažími,“ upozornila však tehdy pro Novinky Yvona Matějková ze Zelené lišky.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných