PRŮZKUM: Projekt školních ulic na Praze 7 rodiče hodnotí kladně

27. 06. 202411:01
PRŮZKUM: Projekt školních ulic na Praze 7 rodiče hodnotí kladně
foto: Georgi Bidenko, PrahaIN.cz/Studenti mířící do školy

Téměř tři čtvrtiny rodičů z více než 600, kteří se zúčastnili průzkumu Prahy 7, jsou nakloněni školním ulicím. Nejvíce oceňují zvýšenou bezpečnost při cestě do školy a to, že nemusí mít obavy pouštět děti samotné.

Průzkumu pořádaného na jaře tohoto roku radnicí pro městkou část Praha 7 se zúčastnilo více jak 600 rodičů žáků základních škol Letohradská, Fr. Plamínkové a Umělecká, cílem bylo zjistit, jak hodnotí projekt školních ulic. „Naším cílem bylo udělat z ulic před školami bezpečnější místo a z cest dětí na vyučování příjemnější a méně stresující zážitek. Nyní na konci školního roku můžeme i díky zpětné vazbě od rodičů zhodnotit, že se tento záměr podařil. Ranní zácpy a nepřehledné situace před školami odpadly a rodiče, kteří v obavě o bezpečnost svých dětí raději volili variantu, že je do školy dovezou, už nemusí mít strach nechat je dojít ulicí ke škole samotné či v doprovodu kamarádů, uvedl v tiskové zprávě starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě). 

 Opatření si chválí téměř tři čtvrtiny rodičů

Z dat nasbíraných při průzkumu vyplývá, že opatření je vnímáno pozitivně, a to u 73 procent rodičů, častěji pak u těch, kteří mají děti na prvním stupni.

„Více než třetina rodičů vidí zlepšení dopravní situace i v širším okolí školy, dalších 20–30 procent respondentů se domnívá, že okolní doprava zůstala po zavedení opatření beze změn, což lze vzhledem k ranní uzavírce ulice rovněž vnímat pozitivně. Nadále se budeme věnovat zvyšování bezpečnosti na dalších místech, kudy vedou cesty dětí do škol, zejména pak u přechodů, kde je třeba rozhledové úhly chránit instalací antiparkovacích sloupků,“ pochvaluje si informace získané průzkumem místostarosta Prahy 7 Pavel Zelenka (Praha sobě), který má na starost dopravu. 

Díky opatření jsou děti více v bezpečí

Jako bezpečnější vnímají podle dat z průzkumu okolí škol dvě třetiny rodičů. Nejpozitivněji opatření vnímají dotázaní ze ZŠ Letohradská, kde velké zlepšení pozoruje 38 procent dotázaných, zlepšení pak 44 procent. Nejvyšší hodnotu, která vyjadřuje zhoršení má ZŠ Františky Plamínkové, činí 11 procent, pozitivně změnu hodnotí 64 procent, důvodem vyššího negativního vnímaní může být prý to, že děti dojíždějící do školy automobilem musí vystupovat na frekventované ulici a absenci bezpečnostních opatření na přechodech v Kostelní ulici. 

Autem se do školy jezdí méně

Pětina rodičů ze všech uvedených institucí podle průzkumu omezila cesty autem do školy. V případě ZŠ Letohradské dokonce 15 procent dotázaných přestala své děti vozit do školy automobil úplně. V případě ZŠ Umělecké od automobilu úplně upustilo 10 procent rodičů u ZŠ Františky Plamínkové 11 procent.

„Již před koncem minulého školního roku proběhla mezi žáky a rodiči anketa zjištující, jak se děti do školy dopravují, jaké vnímají překážky a rizika a jaká opatření by uvítaly. Tyto podněty nám pomohly při plánování školních ulic. Zpětná vazba je pro nás velmi cenná také nyní při hodnocení prvního roku fungování tohoto projektu. Na každé škole se do průzkumu zapojili rodiče nejméně poloviny dětí, za což jim chceme velice poděkovat,“ uvedla místostarostka Prahy pro školství a vzdělání 7 Hana Šišková (Praha sobě).  

Projekt školních ulic na sedmičce odstartoval 4. září 2023 a mimo zmíněné instituce jsou do něj zapojeny i některé mateřské školy. V Česku se tyto ulice začaly objevovat v už roce 2020, kdy se jednalo o reakci na průzkum organizace Pražské matky, která se v současnosti jmenuje Pěšky městem. Ten ukázal, že děti pohybující se v okolí škol jsou často ohrožovány zde parkujícími a otáčejícími se automobily. Zároveň upozorňoval i na fakt, že až 40 procent rodičů vozí své děti do školy autem. Školní ulice jsou komunikace v bezprostřední blízkosti škol, na kterých je každý všední den před začátkem vyučování omezený  provoz. Jak informujeme ZDE, tak školní ulice nejsou jediným způsobem, který městské části využívají k zajištění větší bezpečnosti před školami. Například v Praze 4 pomáhají informovat řidiče sami žáci čtvrtých ročníků základních škol, a to už celých jedenáct let. V rámci dopravně preventivní akce Smajlík hodnotí řidiče projíždějící v blízkosti školy buďto kladně smajlíky a nebo záporně mračouny.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných