Rada schválila 11 milionů na provoz Domu národnostních menšin a Integračního centra Praha

21. 02. 202411:10
Rada schválila 11 milionů na provoz Domu národnostních menšin a Integračního centra Praha
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Khamoro v centru Prahy, ilustrační foto

Při zasedání Rady hlavního města Prahy v pondělí 19. února došlo schválení více jak 11 milionů korun na zajištění provozu Domu národnostních menšin a Integračního centra.

Dům národnostních menšin v hlavním městě funguje již od roku 2007. V letošním roce sem poputuje 4 150 000 korun a bude zahájen proces transformace na příspěvkovou organizaci hlavního města Prahy, jak uvádí tisková zpráva. Podporu získá i Integrační centrum Praha, kterému město letos poskytne 7 105 000 korun.

„Těší mě, že Rada hlavního města Prahy odsouhlasila financování celoročního provozu Domu národnostních menšin, který slouží jako zázemí pro menšiny na území Prahy, a zároveň také projednala spolufinancování provozu Integračního centra Praha. Jeho činnost má velký smysl, protože je zaměřena na integraci cizinců v Praze, zejména poskytování pracovního a právního poradenství, jazykových kurzů, adaptačně-integračních kurzů a koordinace na území Prahy,“ uvedl ve zprávě náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09).

O dotaci v celkové výši 11 255 000 korun a transformaci Domu národnostních menšin bude ještě jednat Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Snaha o překonávání předsudků i zaměření na děti a mládež

Jak uvádí na svých webových stránkách Vláda České republiky, pojem a příslušníka národnostní menšiny definuje blíže zákon 273/2001 Sbírky o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

„Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo.“

Podle webových stránek Domu národnostních menšin se jedná o poměrně unikátní místo, a to jak na poli České republiky, tak nejspíš i v rámci Evropy. Především právě kvůli tomu, že se v jedné instituci střetává 14 národnostních menšin, jejich občanská sdružení a redakce jednotlivých časopisů. Sídlí zde například menšina slovenská, polská, ukrajinská, bulharská, řecká, vietnamská nebo také romská, která je nejaktivnější. Dle webu je to dáno nejen velikostí komunity, ale i aktivitou všech členů.

Integrační centrum Praha je nezisková organizace fungující od roku 2012, jak uvádí webové stránky organizace. Jejich klienty jsou cizinci ze zemí mimo Evropskou unii, kteří mají v České republice povolení k pobytu na déle než 90 dní nebo jim byla udělena mezinárodní ochrana. Mezi některé z jejich programů patří poradenství, kurzy českého jazyka i workshopy pro školy.

Česká škola bez hranic

O propojení dětí v zahraničí se svými kořeny usiluje i Česká republika. V mnoha zemích se tak vyskytují české školy, které nabízí výuku předmětů, jako je český jazyk, dějepis nebo také zeměpis českých zemí pro děti od 18 měsíců do 15 let. Mnoho škol zaštiťuje organizace Česká škola bez hranic, která působí například v Bruselu, Curychu, Londýně nebo také Paříži, jak uvádí organizace na svých webových stránkách. Kromě běžného učení školy do výuky často zahrnují i tematické besídky oslavující svátky podle českých tradic, jako je například svatý Mikuláš nebo Velikonoce.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných