Radnice Počernic žádá obyvatele: Nekrmte nutrie!

26. 06. 202216:38
Radnice Počernic žádá obyvatele: Nekrmte nutrie!
foto: pocernice.cz/Nutrie

V Horních Počernicích se na radnici objevují ve zvýšeném množství podněty od občanů s informacemi o výskytu nutrií na některém z hornopočernických rybníků a dokonce zprávy o tom, že v blízkosti rybníků vnikají tito hlodavci na sousedící pozemky a způsobují škodu. Co s tím?

Městská část Praha 20 zveřejnila na svém webu dopis místním občanům, ve kterém vedoucí odboru životního prostředí a dopravy Věra Bidlová informuje obyvatele o nastalé situaci.

Nutrie je invazním druhem hlodavce, původem z Jižní Ameriky, patřící podle Mezinárodního svazu ochrany přírody mezi první stovku nejhorších invazních druhů živočichů. Je to dáno především díky jejímu poškozování mokřadních a pobřežních biotopů podél toků a rybníků. Tento hlodavec dokáže úspěšně spást pobřežní vegetaci a rozhrabat vodní břehy, čímž přispívá k jejich erozi.

V případě, že je pravidelně krmen lidmi, tak se jedinci snadno ochočí. Nutrie se podobně jako všichni hlodavci intenzivně množí. Jejich mláďata se pro svůj milý zjev stávají oblíbenými mezi dětmi, které je spolu s rodiči chodí krmit. Nutrie se potom množí ještě ve větší míře a například v Počernicích zcela podhrabaly základy několika dřevěných chatek u jednoho z rybníků.

Nutrie v kleci

Nutrie v kleci / foto: pocernice.cz

Vyskytly se i případy útoku při krmení, i v Praze jsou zaznamenány případy pokousání psa nebo člověka. Společně s nutriemi se v místech, kde se hlodavci přikrmují, vyskytují také potkani, kteří na ně mohou přenést různé nemoci. Následně hrozí nebezpečí jejich přenosu na člověka.

V květnu zahájila na popud odboru životního prostředí odchyt nutrií, prozatím v blízkosti hornopočernického rybníka Eliška, organizace Lesy hlavního města Prahy.

Radnice vyzývá svoje občany, aby v žádném případě nutrie nekrmili, pokud má být snížení jejich stavu na všech místních rybnících dlouhodobě úspěšné. V případě, že by našli v okolí rybníků zbytky pečiva a jiné potravy, mají je vyhodit do koše.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných