Radnice Prahy 14 obhájila nejvyšší kategorii v místní Agendě 21

15. 12. 202119:15
Radnice Prahy 14 obhájila nejvyšší kategorii v místní Agendě 21
foto: ÚMČ Praha 14/Obhajoba místní Agendy 21

Dne 1. listopadu 2021 úřad Prahy 14 obhájil transparentnost svého fungování a udržitelnost rozvoje. Kategorii A drží Praha 14 jako jediná obec v České republice.

Úředníci prezentovali realizované i chystané projekty, které mají za úkol nejen zlepšit životní prostředí v nejširším slova smyslu, ale také zapojit místní obyvatele a organizace do jejich plánování a realizace. Hlavním přínosem pro občany je sdílení maximálního množství informací a důkladné předjednání se všemi dotčenými subjekty před definitivním schválením či zamítnutím v Zastupitelstvu MČ Prahy 14.

Místní Agenda 21 je mezinárodní program zvyšování kvality veřejné správy, který vede k praktickému zavádění zásad udržitelného rozvoje při současném zohledňování místních podmínek. Jeho cílem je zvyšování kvality života obyvatel v jeho hlavních pilířích (tzn. rozvoj ekonomiky, sociální soudružnost a zachované přírodní bohatství) a to nejen pro generaci současnou, ale i ty budoucí. MA21 je časově náročný proces, který své cíle naplňuje prostřednictvím zkvalitňování veřejné správy včetně zavádění metod strategického plánování a řízení, zapojování veřejnosti do spolurozhodování a konání osvětových a vzdělávacích aktivit.

Praha 14 je multietnickou čtvrtí, také proto bylo jedním z letošních realizovaných projektů Setkání kultur - koncertu ve farní zahradě kyjského kostela sv. Bartoloměje. Vedle tradiční romské kapely zazněly ukrajinské, slovenské písně i autorská tvorba s prvky africké nebo mongolské hudby.

V oblasti životního prostředí se povedlo zapojit místní do úklidů veřejného prostranství. Radnice zajistila nářadí, ochranné pomůcky občerstvení i odvoz sesbíraného odpadu. Podařilo se uklidit okolí dětských hřišť, lesíky a další nezastavěné pozemky sloužící k rekreaci.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných